Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten

Projecten water

Alle Vlaamse en internationale waterprojecten waaraan VMM deelneemt
Titel Beschrijving
Lokale projecten Overzicht van de lopende en gerealiseerde werken aan waterlopen zoals hermeandering, vistrappen, openleggen van waterlopen,...
Water-Land-Schap In heel Vlaanderen zoeken mensen nu al manieren om met watervraagstukken om te gaan. Om hen te ondersteunen is het programma Water-Land-Schap in oktober 2017 gelanceerd. Water-Land-Schap doet een oproep met subsidiemogelijkheden voor watergebonden initiatieven.
Proper water voor Dijle en Zenne dankzij Belini De laatste jaren is de waterkwaliteit van onze waterlopen al sterk verbeterd. Toch blijven verdere inspanningen nog steeds nodig. De VMM stapte daarom in het Europese LIFE Belini-project om de waterkwaliteit in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken te verbeteren.
Overstromingskaarten door intense neerslag De Vlaamse Milieumaatschappij ontwikkelt dit jaar een nieuwe ontwerp kaart die de overstromingen door intense neerslag in Vlaanderen weergeeft op hoge resolutie.
Topsoil brengt verzilting in kust- en poldergebied in kaart De VMM heeft van 18 tot 28 juli 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied onderzocht. Dat onderzoek gebeurde vanuit de lucht per helikopter en kadert in het Europese Topsoil-project.
SCAPE verbetert veerkracht van 't Zwin Kustlandschappen zijn heel gevoelig aan de watergerelateerde gevolgen van klimaatsverandering. Een goed waterbeheer kan de veerkracht van landschappen kan verbeteren. Het project SCAPE (Shaping Climate change Adaptive PlacEs) zoekt hiervoor oplossingen. VMM staat mee in voor een innovatieve heraanleg van het Zwingebied.
Building with Nature wapent kustregio tegen klimaatverandering Klimaatverandering in de Noordzeeregio zorgt voor overstromingsgevaar, kusterosie en hevige regenval. Het project Building with Nature helpt ons te wapenen tegen deze veranderingen.
Triple-C voorkomt wateroverlast door klimaatsverandering Het klimaat is in verandering. Extreme weersomstandigheden zoals droogte, overvloedige neerslag en overstromingen komen steeds vaker voor. Het Triple-C project implementeert een aantal innovatieve en kosteneffectieve maatregelen die het aantal overstromingen moeten verminderen. VMM staat in voor de uitvoering van maatregelen om erosie in te beperken.
Betere watermilieus in Vlaanderen en Noord-Frankrijk met ECOSYSTEM Binnen het Europese project ECOSYSTEM streven de partners ernaar om watermilieus te verbeteren in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De VMM ontwikkelt innovatieve digitale tools voor de strijd tegen invasieve soorten zoals bijvoorbeeld muskusratten.
BE-GOOD: baanbrekend in innovatieve dienstontwikkeling Digitale data zijn een belangrijke bron voor innovatie en economische groei. Het project BE-GOOD (Building an Ecosystem to Generate Opportunities in Open Data) wil de innovatieve prestaties van kmo’s in Noordwest-Europa verbeteren. De VMM werkt binnen dit project aan de communicatie naar de doelgroepen en de ontwikkeling van datagedreven diensten op het gebied van milieu en infrastructuur.
Een positieve IMPAKT! op de waterkwaliteit van de Dommel en Warmbeek/Tongelreep. IMPAKT! (Integraal MaatregelenPakket AfvalwaterKeten voor goede ecologische Toestand) zet in op drastische verbetering van de waterkwaliteit. De VMM staat onder andere in voor de monitoring van de overstorten en ontwikkelt een waterkwaliteitsmodel.
Een betere (drink)waterkwaliteit dankzij WATERPROTECT Een gegarandeerde drinkwaterkwaliteit is van essentieel belang in het dagelijks leven. De VMM werkt daarom mee aan het project Waterprotect om vervuiling van drinkwaterbronnen te verminderen.
AWIS: afvalwater informatie systeem Rioleringsdata zijn verspreid over heel wat organisaties. Daarom ontwikkelt de VMM een afvalwaterinformatiesysteem om die gegevens in de toekomst centraal te beheren en uit te wisselen.
Copernicus: Europa’s revolutionaire aardobservatie Kennis over het milieu is vandaag van fundamenteel belang. Het Europese Copernicus-programma voorziet informatie over hoe onze planeet in verandering is. De VMM werkt samen met het Europees Milieuagentschap om de in-situ componenten (zoals grondstations) van Copernicus te beheren.
Pilootproject preventie overstromingsschade Hoe je overstromingsschade aan je woning kan voorkomen? Dat onderzoekt de VMM in 2017 in een pilootproject in Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw. De eerste infoavond op maandag 3 april in Geraardsbergen werd druk bijgewoond. In totaal zullen een 300-tal woningen onderzocht worden en krijgen ze gratis een plan om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast.
eENVplus: naar e-Milieudiensten In Europa is er een schat aan milieudata bij regionale en nationale overheden. Maar hoe kunnen we die online ontsluiten? Dat onderzocht de VMM in het Europees project eENVplus.
GeoSmartCity zet Aalst op weg naar duurzame ‘slimme stad’ Binnen het Europese project GeoSmartCity werden de noden van het raadplegen en gebruiken van rioleringsdata op het terrein onderzocht. Hiervoor werkte de VMM samen met verschillende interne doelgroepen en de stad Aalst.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid