Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws

Nieuws

 Volg VMM via RSS

 

Bewoners leren “De Vernieuwde Stad” kennen

In Oostende kregen de buurtbewoners van het project “De Vernieuwde Stad” toelichting over het project tijdens een bewonersvergadering. Dit najaar gaat het project de volgende fase in met het indienen van de omgevingsvergunning . De start van de eerste bouwfase is voorzien voor midden 2026. Drie verouderde appartementsblokken met 407 appartementen worden vervangen door 485 wooneenheden in dertien kleinere kwalitatieve, duurzame gebouwen rond drie centrale groene pleinen. De VMM legt er, als beheerder, het Provinciegeleed gedeeltelijk open.

Lees verder...

Betere bescherming grondwater door goedkeuring Grondwatertrein

Op 21 juni 2024 keurde de Vlaamse Regering de Grondwatertrein definitief goed. Dit wijzigingsbesluit op de VLAREM heeft als doel het beheer van het grondwater te verbeteren. De wijzigingen hebben betrekking op thema’s zoals grondwaterwinning (waaronder bemaling en drainage), circulair watergebruik, droogleggingsprojecten, geothermie…

Lees verder...

Hoge ozonconcentraties in de lucht

Woensdag werden hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten. De Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht werd lokaal op 2 meetplaatsen overschreden. Ook donderdag zullen de ozonconcentraties overal in Vlaanderen in de namiddag hoog oplopen.

Lees verder...

Belangrijke stap richting emissievrije belevering in Vlaamse steden

Op 19 juni ondertekende de VMM, samen met andere Vlaamse overheidsdiensten, steden en gemeenten en vertegenwoordigers van bedrijven uit de distributie-, retail- en bouwsector, de kaderovereenkomst voor een emissievrije belevering van onze steden. De komende maanden wordt deze overeenkomst aan de nieuwe regering voorgelegd zodat de eerste zero-emissiezones voor stedelijke logistiek vanaf 2027 kunnen worden ingevoerd.

Lees verder...

Actualisatie pluviale overstromingskaarten op Waterinfo.vlaanderen.be

De pluviale overstromingskaarten tonen de overstromingskans door hevige neerslag voor zowel het huidig als toekomstig klimaat. Ze zijn ondertussen via onder meer de watertoets goed ingeburgerd en bewezen tijdens zware neerslagevents al hun meerwaarde. In een webinar op 26 augustus legt de VMM uit welke actualisaties we zullen doorvoeren en welke bijdrage jij daarbij kan leveren.

Lees verder...

FlashFloodBreaker beperkt schade bij noodweer

Op 5 en 6 juni werd een startconferentie georganiseerd van het Europees project FlashFloodBreaker. De opzet van het project is om schade door noodweer en overstromingen te beperken. Als partner van dit project zorgen we ervoor dat onze voorspellingssystemen gebruiksvriendelijker zijn voor professionele eindgebruikers zoals hulp- en crisisdiensten.

Lees verder...

VMM werkt samen met MOW en de federatie autokeuring aan milieuvriendelijke mobiliteit

Voertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Een klein deel van de vloot is verantwoordelijk voor een relatief groot aandeel in de totale verkeersuitstoot. Om die uitstoot te verminderen, werkt de VMM samen met MOW (het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en met GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie van de Vlaamse ondernemingen voor autokeuring. VMM-expert Roel Vaneerdeweg licht toe hoe we samen de verkeersuitstoot aanpakken.

Lees verder...

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.