Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Disclaimer

Disclaimer

Hieronder vind je de disclaimer voor e-mails en de websites van de VMM. Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via info@vmm.be.

Disclaimer e-mails

E-mailberichten en alle bijgevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk of beschermd is door auteursrechten en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde. Elk gebruik van deze informatie (waaronder de geheel of gedeeltelijke reproductie of verspreiding onder elke vorm) door andere personen dan de geadresseerde(n) is verboden. Indien deze e-mail verkeerdelijk bij jou terechtkomt, gelieve de afzender te verwittigen en deze bestanden van jouw computer te verwijderen.

De inhoud van deze e-mail en zijn bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk de VMM tenzij dit bevestigd wordt door middel van een geldig ondertekend document van de VMM. Gelieve de afzender zonder uitstel te verwittigen indien je een bevestiging van dit bericht wenst te ontvangen.

Disclaimer website

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker van de hiernavolgende voorwaarden.

De Vlaamse Milieumaatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij. Gebruik daarvoor ons contactformulier.

De Vlaamse Milieumaatschappij kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebuiker.

De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en de Vlaamse Milieumaatschappij is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

De Vlaamse Milieumaatschappij is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

Als je een afschrift wenst van de rapporten of andere informatie ter beschikking op deze website op een papieren drager, kan je dit aanvragen via .
Je betaalt daarvoor een retributie volgens deze tarieven:

  • de kost voor het verschaffen van de kopie:
    • kopie (zwart/wit) A4-formaat : 0,10 EUR
    • kopie (zwart/wit) A3-formaat : 0,20 EUR
    • kopie (kleur) A4-formaat: 0,50 EUR.
    • kopie (kleur) A3-formaat: 1,00 EUR
  • de verzendingskosten volgens het geldende posttarief.

Disclaimer open data

Alle datasets van de Vlaamse Milieumaatschappij worden ter beschikking gesteld onder de modellicentie voor gratis hergebruik.

Bij hergebruik van de data vermeld je steeds als bron de VMM-website (bv. www.vmm.be, www.waterinfo.be, klimaat.vmm.be, ...) waar je de data hebt verkregen.

Water, lucht en milieu. Dat zijn de drie domeinen waarbinnen de Vlaamse Milieumaatschappij actief is. We nemen daarbinnen een heel breed takenpakket voor onze rekening.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.