Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Over VMM / Organisatievorm

Organisatievorm

De VMM maakt deel uit van het beleidsdomein Omgeving. Onze organisatievorm helpt ons om onze missie, visie en het strategisch kader te realiseren.

Netwerkstructuur

De VMM heeft een netwerkstructuur die bestaat uit kernen, thema’s en een projectwerking. Deze organisatievorm helpt ons om onze missie, visie en het strategisch kader te realiseren.

Kernen

De kernen voeren de inhoudelijke basis van ons werk uit. Per kern clusteren we gelijkaardige en complementaire taken en processen.

Thema's

Om de inhoudelijke taken optimaal te kunnen uitvoeren, bakenden we naast een aantal klassieke organisatie-ondersteunende thema’s zoals HR en communicatie, ook een aantal vernieuwende thema’s af zoals interne kennisdeling en vraagarticulatie over onderzoekstopics.

Dienstencentrum

Een nieuwe entiteit binnen de VMM is het dienstencentrum. Dit heeft tot doel om enerzijds de interne kennis te bundelen om deze gericht te verspreiden naar de verschillende doelgroepen en stakeholders, maar anderzijds ook om vanuit de behoeften van onze partners kennis en diensten projectmatig verder te ontwikkelen.

Projecten

Om flexibel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden kunnen snel strategische projecten worden opgezet binnen de nieuwe organisatievorm.

Concrete vormgeving

We concretiseren onze missie generiek, maar ook specifiek gericht op respectievelijk open ruimte en stedelijk gebied.

Circulaire en klimaatadaptatieve leefomgeving

De VMM wil een positieve impact hebben op de gehele Vlaamse leefomgeving en er mee voor zorgen dat die klimaatbestendig wordt.

Gebiedsgerichte werking water

De VMM wil de verschillende initiatieven starten, structureren en bundelen om samen met andere Vlaamse overheden, lokale partners en belanghebbenden geïntegreerd werk te maken van waterkwaliteit, wateroverlast, watertekort en waterbeleving.

Slimme steden

De VMM wil inzetten op digitale technologieën om steden en gemeenten wendbaarder te maken bij het beheren en oplossen van de water, lucht  en klimaatuitdagingen.

Water, lucht en klimaatadaptatie. Dat zijn de drie domeinen waarbinnen de Vlaamse Milieumaatschappij actief is. We nemen daarbinnen een heel breed takenpakket voor onze rekening.

EMAS-award

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.