Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Over VMM / Milieuzorg

Milieuzorg

Werk maken van een beter leefmilieu in Vlaanderen is de kerntaak van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarom willen wij een voortrekkersrol in milieuzorg vervullen en zelf de impact van onze werking op het milieu zo veel mogelijk beperken.

Als agentschap van de Vlaamse overheid helpen we de doelen van het Vlaamse milieubeleid organiseren. Onze kernactiviteiten richten zich op proper water, zuivere lucht, milieurapportering en klimaatadaptatie. Een belangrijke drijfveer voor onze medewerkers is de kans bij te dragen aan een beter leefmilieu en hiermee een meerwaarde te realiseren voor de samenleving. De betrokkenheid van onze medewerkers is onze grootste troef. Ze zijn wetenschappelijk geïnteresseerd, gefascineerd, enthousiast, open, gedreven en milieubewust. Ze zijn fier op de VMM. Uit ons personeelstevredenheidsonderzoek (eind 2018) blijkt dat 93% van de respondenten vindt dat we maatschappelijk waardevol werk leveren en 80% vindt dat de VMM als organisatie vooruitgang boekt op vlak van leefmilieu. Er is een zeer grote algemene werktevredenheid van 87%.

Hoge ambities

We streven naar klimaatneutraliteit én 100% circulariteit, waarbij we maximaal rekening houden met de principes van duurzaam en sociaal ondernemen.

We zijn partner van Green Deals 'Circulair aankopen', 'Circulair bouwen' en 'Bedrijven en Biodiversiteit'. Lees meer over dit partnerschap

Lees onze engagementen en milieuprestaties in de milieuverklaring 

 

Milieumanagementsysteem EMAS

EMAS

Wij kozen ervoor om bij de VMM een milieumanagementsysteem conform de EMAS-verordening te hanteren. EMAS staat voor Eco-management en audit schema. Het is een milieumanagementinstrument dat door de Europese Commissie werd ontwikkeld in lijn met de ISO 14001-norm. Door dit systeem kunnen we onze milieuprestaties op een continue manier evalueren, rapporteren en verbeteren. Bovendien beklemtoont dit milieuzorgsysteem de betrokkenheid van het personeel en een transparante communicatie. Dat vinden wij de belangrijkste aspecten van het EMAS-systeem. De VMM vraagt van bedrijven en burgers grote inspanningen voor een beter milieu. Om geloofwaardig te zijn, moet de VMM het dus minstens even goed doen als de doelgroepen op wie haar beleid gericht is.

EMAS-registratie in alle vestigingen 

Sinds begin 2014 beschikt de VMM over zowel een ISO 14001-certificaat als een EMAS-registratie voor haar vestigingen in Aalst. Vanaf 2015 werd de EMAS-registratie systematisch verder uitgebreid. Sinds 19 december 2019 is de volledige VMM EMAS-geregistreerd. De vijftien VMM-vestigingen zijn geregistreerd onder het EMAS nummer BE-VL-000021, dit zijn al de kantoorlocaties - al dan niet met labo – en technische locaties van VMM.

De kroon op het werk: EMAS Awards

De EMAS Award Ceremony is een initiatief van de Europese Commissie om de best presterende bedrijven onder het EMAS-label in de bloemetjes te zetten. Op 25 november 2019 vond de tweejaarlijkse uitreiking van de EMAS-awards plaats in Bilbao. De VMM liet enkel het havenbedrijf van Barcelona voorgaan in de categorie middelgrote en grote publieke bedrijven en kreeg een mooie eervolle vermelding.

5 jaar EMAS bij VMM: een garantie voor een duurzame toekomst

5 jaar EMAS bij de VMM

Water, lucht en milieu. Dat zijn de drie domeinen waarbinnen de Vlaamse Milieumaatschappij actief is. We nemen daarbinnen een heel breed takenpakket voor onze rekening.

EMAS-award

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.