Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Over VMM / Milieuzorg

Milieuzorg

Bij de VMM willen we een actieve rol spelen en toonaangevend zijn in onze inspanningen voor een beter leefmilieu.

We vragen als milieumaatschappij grote inspanningen van bedrijven en burgers. Logisch dus dat we het goede voorbeeld geven en het minstens even goed willen doen als de doelgroepen op wie ons beleid gericht is. Bovendien hebben ook onze activiteiten een impact op het milieu. We willen de negatieve impact ervan zo veel mogelijk beperken. Alleen zo kunnen we duurzaam milieusparend gedrag stimuleren.

Milieuzorg bij VMM: natuurlijk!

De zorg om het milieu maakt deel uit van al onze activiteiten en wordt bij elke beslissing in overweging genomen. Hierbij houden we rekening met de geldende wetgeving.

Enkele voorbeelden:

  • Met de invoering van EMAS verminderden we sinds 2012 24% van de directe CO2-emissie.
  • Het aandeel duurzaam woon-werkverkeer bedraagt in 2011 52% en in 2014 62%.
  • Van 2011 tot 2015 evolueerde het papierverbruik naar 9978 kg. Per VTE voor heel de VMM is dat een evolutie van 24,1 naar 12,3 kg/VTE, of een daling met 45%.

Via een werkgroep Intern Leefmilieu voeren we actie op verschillende terreinen: afvalbeheer, energie- en waterverbruik, mobiliteit, biodiversiteit, duurzaam aankoopbeleid, sensibilisering... Zo werd 2016 uitgeroepen tot het jaar van de duurzaamheid door de Werkgroep leefmilieu binnen de VMM met allerlei acties ter sensibilisatie van het personeel, bijvoorbeeld opstarten van een mini-bib per vestiging, de geefkast, promoten van lokale producten, opnieuw deelname aan de campagne 'Bike to Work', een eigen 'Car Free Day', het organiseren van fietspools, mobiliteitsontbijten, ...

We moedigen milieusparend gedrag bij onze medewerkers aan. Milieusparend gedrag bepaalt mee de organisatiecultuur van de VMM. Het is de verantwoordelijkheid van alle personeelsleden van de VMM om hieraan mee te werken.

Lees onze engagementen in de milieubeleidsverklaring

 

 

VMM = EMAS-geregistreerd

EMAS

EMAS staat voor Eco-Management and Audit Scheme en is gebaseerd op een Europese verordening. Het doel van de EMAS-verordening is om bedrijven en organisaties te stimuleren een milieubeheerssysteem in te voeren en hun milieuprestaties continu te meten en te verbeteren. Een belangrijk verschil met ISO 14001 is de EMAS-verklaring. Met deze milieuverklaring brengen bedrijven hun milieuprestaties periodiek naar buiten.

De VMM heeft intussen een EMAS-registratie behaald voor haar vestigingen in Aalst, Hasselt, Herentals, de dienst Lucht in Antwerpen, Gent en Oostende (administratie). Onze vestiging in Mechelen heeft een ISO 14001 certificaat.

In al deze vestigingen streven we naar een aanzienlijke daling van de verbruiken. Een aantal voorbeelden:

  • 80% van de nieuwe wagens die we jaarlijks aankopen zijn niet-diesel.
  • CO2-emissie met 12% reduceren tegen 2019 t.o.v 2013 in Hasselt, Antwerpen en Mechelen, met 15% in Herentals.
  • Het papierverbruik bijkomend verminderen met 5% tegen 2020 t.o.v. 2015.
  • In Gent: de directe emissie van broeikasgassen (ton CO2-equivalenten/VTE) daalt met 20% t.o.v. 2014 tegen 2019. Het gasverbruik (kWh/m2) daalt met 6% t.o.v. 2014.
  • In Oostende: de directe emissie van broeikasgassen (ton CO2-equivalenten/VTE) daalt met 20% tegen 2016 t.o.v. 2013.
  • De VMM neemt jaarlijks actie in elke vestiging ter versterking van de biodiversiteit.

In 2017 werkt de VMM aan een EMAS-registratie voor de vestigingen Antwerpen (Anna Bijnsgebouw), VAC Leuven en CBG Leuven.

Meer info over EMAS (Engelstalige website).

Green Deal 'Circulair aankopen'

De VMM levert al jaren inspanningen voor een duurzaam aankoopbeleid, dus is het logisch dat we deelnemen aan het project Green Deal 'Circulair aankopen'. Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Daarvoor hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig.

Met dit project willen de deelnemende bedrijven en organisaties via hun aankoopbeleid circulaire producten en diensten een boost geven. De renovatie van de tweede verdieping van het hoofdbestuur in Aalst is al een mooi voorbeeld waarbij 1.003,2 kg CO2 bespaard werd, wat overeenkomt met 7.119,9 vermeden km met een gemiddelde auto. Ook het refurbishen van de bureautafels bij de verhuis van buitendienst Mechelen past in het plaatje. Daar werd 757,5 kg CObespaard.

De ondertekenaars van de Green Deal engageren zich om samen meer dan 150 circulaire aankoopprojecten te realiseren tegen juni 2019. De Green Deal is een initiatief van Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu. 

Meer info op circulair-aankopen.vlaanderen.

Water, lucht en milieu. Dat zijn de drie domeinen waarbinnen de Vlaamse Milieumaatschappij actief is. We nemen daarbinnen een heel breed takenpakket voor onze rekening.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid