Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Over VMM / Contact VMM

Contact VMM

Waar kan je terecht met een vraag?
Titel Beschrijving
Een vraag voor de VMM? Neem contact op via het contactformulier of bel gratis naar 1700.
Aanvraag spreker Op zoek naar een spreker over een milieu-thema?
Waterlopen Wie de waterloop in jouw buurt beheert, hangt af van de categorie. De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie.
Project Rio-Leren Ben je gemeentelijk rioolbeheerder en geïnteresseerd om mee te werken aan RIO-leren? Samen zoeken we naar oplossingen voor kostenefficiënt(er) rioolbeheer.
Advies vergunning afvalwater Vroeg je een milieuvergunning aan? Dan bestaat de kans dat VMM advies verleende over jouw aanvraag.
Heffingen Voor een vraag over je dossier of het heffingsbiljet dat je ontving, neem je contact op met de dienst heffingen.
Advies vergunning lucht Vroeg je een milieuvergunning aan? Dan bestaat de kans dat VMM advies verleende over jouw aanvraag.
Advies watertoets Nieuwe plannen, programma's en vergunningen kunnen schade toebrengen aan het watersysteem. De overheid die de vergunning uitreikt, voert daarom eerst een onderzoek uit: de watertoets.
Contact AWIS Een vraag over AWIS, de online rioolinventaris of een van de toepassingen?
Machtiging werken waterlopen Voor werken aan een waterloop van eerste categorie moet je een machtiging aanvragen.
Contact subsidies riolering Vragen over subsidies riolering, KWZI of IBA?
Contact grondwater Vroeg je een milieuvergunning aan voor een activiteit die effect kan hebben op grondwater? Of wil je erkend worden als boorbedrijf. De VMM geeft advies bij de milieuvergunning en staat in voor de erkenning.
Adressen Waar vind je de VMM en hoe kan je ons het vlotst bereiken?
Contact toezicht drinkwater Een vraag over het algemeen waterverkoopreglement?
Een klacht? Heb je een klacht over een van de diensten van de VMM? Neem dan contact op met de betrokken dienst. Zij kunnen jou het snelst verder helpen. Brengt dat geen oplossing? Dan kan je terecht bij de klachtenmanager van de VMM.
Milieuverontreiniging of -hinder Stel je een milieuverontreiniging vast? Hier vind je een overzicht van de bevoegde diensten.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid