Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Machtiging werken waterlopen

Machtiging werken waterlopen

Voor werken aan een waterloop van eerste categorie moet je een machtiging aanvragen.

Wanneer aanvragen?

Beheer, onderhoud en inrichting van een onbevaarbare waterloop zijn de verantwoordelijkheid van de waterbeheerder. Maar als particulier of overheid kan het soms wenselijk zijn zelf werken aan de waterloop uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen of vernieuwen van buizen als overgang naar een bouw- of een landbouwperceel, de realisatie van een brug over een waterloop, het plaatsen van een overloop van een regenwaterput naar de waterloop, het kruisen van de waterloop met een kabel, leiding of buis, maar ook werken aan de bedding van de waterloop. Voor alle werken door derden moet je een machtiging aanvragen.

Bij wie aanvragen?

Een machtiging vraag je aan bij de beheerder van de waterloop. Voor waterlopen van eerste categorie is dat de VMM.

Zoek op wie je waterloop beheert

 

Aanvraag via de omgevingsvergunning

De aanvraag voor een machtiging kan je integreren in de aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Voeg daarbij zeker:

  • een duidelijke omschrijving van de werken aan de waterloop;
  • een detailtekening die de impact op de waterloop duidelijk weergeeft.

Als de waterloopbeheerder een gunstig advies verleent (eventueel onder voorwaarden), geldt dit advies als machtiging voor de werken in de waterloop, zonder dat daarvoor nog een aparte procedure moet gevoerd worden. VMM bezorgt de toelating in principe automatisch in het kader van de adviesverlening.

Aanvraag via de VMM

Is er geen advies gevraagd aan de VMM in het kader van de omgevingsvergunning of gaf de VMM een negatief advies? Of werden de voorwaarden opgelegd in het gunstig advies niet opgenomen in de vergunning? Dan moet je alsnog een machtiging via een aparte procedure aanvragen.

Neem contact op met de medewerkers van de Dienst Beheer Onbevaarbare Waterlopen in de verschillende provincies:

 

Bezorg ons de aanvraag per post of via mail. De aanvraag bevat:

  • een duidelijke opsomming van de geplande werken in de waterloop, en de reden voor die werken;
  • een uittreksel uit de atlas van de onbevaarbare waterlopen waarop duidelijk de plaats en aard van de werken is aangeduid;
  • een detailtekening van de werken.

De VMM beslist op basis van de aanvraag en de verenigbaarheid met de principes van het integraal waterbeleid. Er wordt altijd rekening gehouden met de lokale omstandigheden in de beslissing. 

Algemene richtlijnen voor machtigingen

Een probleem met een waterloop beheerd door VMM?

Merk je iets op aan een waterloop die de Vlaamse Milieumaatschappij beheert? Hoe sneller we op de hoogte zijn, hoe sneller we kunnen optreden.

Bezorg ons jouw melding via het meldformulier waterlopen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.