Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Wie contacteer ik bij milieuverontreiniging of -hinder?

Wie contacteer ik bij milieuverontreiniging of -hinder?

Stel je een milieuverontreiniging vast? Hier vind je een overzicht van de bevoegde diensten.

Voor klachten omtrent milieuhinder kan je terecht bij

  • de lokale milieudienst
  • de politie
  • de afdeling Handhaving

Wanneer je een klacht hebt over een burger of een bedrijf dat milieuhinder veroorzaakt, contacteer je best de gemeentelijke milieudienst. De milieudienst is goed op de hoogte van de milieuwetgeving, heeft de bevoegdheid om op het terrein vaststelling te maken en kan de nodige stappen ondernemen. Wanneer de milieudienst niet bereikbaar is, verwittig je best de politie zodat zij vaststelling van de milieuhinder kunnen maken. Als het om een klasse 1-bedrijf gaat, zal de klacht worden behandeld door de afdeling Handhaving van het departement Omgeving.

ocument acties

Merk je een (dreigende) vissterfte of een incident op een waterloop op?

Meld het dan onmiddellijk aan de gemeentelijke milieudienst of de politie. Deze diensten kunnen op het terrein de situatie inschatten.
Voor ernstige vissterftes of incidenten zoals (illegale) lozingen kunnen de lokale diensten een beroep doen op de milieu-incidentenwerking van de VMM. Deze dienst is 24/24, 7 dagen op 7 bereikbaar en onderzoekt indien nodig de waterkwaliteit ter plaatse.

Procedure aanpak vissterfte

Het meldpunt Milieu-incidenten:
  • verwittigt de waterbeheerder;
  • vraagt advies aan de visserijbiologen van het Agentschap Natuur en Bos;
  • stuurt indien nodig mensen op terrein om staalnames voor waterkwaliteit te doen;
  • geeft advies aan de waterbeheerder voor aanpak van de dreigende of actuele vissterfte.

Hoe kan je een beroep doen op het VMM meldpunt Milieu-incidenten?

Het meldpunt Milieu-incidenten behandelt enkel de meldingen van gemeenten en andere overheden. Meldingen van burgers gaan via de gemeente zodat deze snel ter plaatse kan verifiëren. Zo gaat geen nodeloze tijd verloren aan loze meldingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.