Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Contact / Wie contacteer ik bij milieuverontreiniging of -hinder?

Wie contacteer ik bij milieuverontreiniging of -hinder?

Stel je een milieuverontreiniging vast? Dan kan je terecht bij verschillende instanties. We zetten op een rijtje wie je kan helpen.

Klachten milieuhinder: wie kan je verder helpen?

Wanneer je een klacht hebt over een burger of een bedrijf dat milieuhinder veroorzaakt, contacteer je best de gemeentelijke milieudienst. De milieudienst is goed op de hoogte van de milieuwetgeving, heeft de bevoegdheid om op het terrein vaststelling te maken en kan de nodige stappen ondernemen. Wanneer de milieudienst niet bereikbaar is, verwittig je best de lokale politie zodat zij vaststelling van de milieuhinder kunnen maken.

Via de wegwijzer milieuhandhaving kan je opzoeken bij welke instantie je terecht kunt voor een klacht van milieuhinder.

Raadpleeg de wegwijzer milieuhandhaving »

 

 

Een dreigende vissterfte of een incident (lozing) op een waterloop?

Meld het onmiddellijk aan de gemeentelijke milieudienst of de politie. Deze diensten kunnen op het terrein de situatie inschatten en snel ingrijpen.

Voor ernstige vissterftes of incidenten zoals (illegale) lozingen kunnen de lokale diensten een beroep doen op het VMM-meldpunt Milieu-incidenten. Deze dienst is 24/24, 7 dagen op 7 bereikbaar en onderzoekt indien nodig de waterkwaliteit ter plaatse.

Het VMM-meldpunt Milieu-incidenten:
  • onderzoekt meldingen van openbare besturen of hulpdiensten;
  • verwittigt de waterbeheerder;
  • vraagt advies aan het Agentschap Natuur en Bos (visserijbiologen);
  • stuurt indien nodig wateronderzoekers op het terrein voor staalname van de waterkwaliteit;
  • adviseert de waterbeheerder voor de aanpak van de dreigende of actuele vissterfte.
Het meldpunt is er enkel voor overheden en niet voor burgers. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.