Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Contact / Advies watertoets

Advies watertoets

Nieuwe plannen, programma's en vergunningen kunnen schade toebrengen aan het watersysteem. De overheid die de vergunning uitreikt, voert daarom eerst een onderzoek uit: de watertoets.

Op www.watertoets.be vind je alle informatie over de watertoets. Ben je vergunningverlener en wil je weten of en aan wie je advies moet vragen? Dan kan je gebruik maken van de watertoetswebtoepassing.

Adviesvragen verstuur je naar:

VMM
Kern Beheer Waterlopen
Team Watertoets
Koning Albert II-laan 20 bus 16
1000 Brussel

Voor welke projecten is de Vlaamse Milieumaatschappij watertoetsadviseur?

Oppervlaktewater:

  • Het project is geheel of gedeeltelijk opgenomen in de advieskaart watertoets (www.waterinfo.be/watertoets) en VMM is aangeduid als een bevoegde adviesinstantie;
  • het project heeft betrekking op de oprichting of het herbouwen van boven- of ondergrondse constructies of de aanleg of heraanleg van verhardingen, met een oppervlakte van meer dan 1 hectare en het project watert af naar een onbevaarbare waterloop van de eerste categorie;
  • het project bevindt zich binnen de bedding van een onbevaarbare waterloop van eerste categorie, op minder dan 20 meter afstand van de kruin van de talud van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie of binnen een afgebakende oeverzone langs een onbevaarbare waterloop van eerste categorie;

 

Grondwater:

Het project is gelegen binnen een beschermingszone voor drinkwaterwinning en heeft betrekking op:

  • een verkavelingsaanvraag met een globale oppervlakte groter dan 1 ha, waarbij in de aanleg van wegen wordt voorzien;
  • de oprichting of het herbouwen van boven- of ondergrondse constructies of de aanleg of heraanleg van verhardingen, met een oppervlakte van meer dan 1 hectare;
  • ondergrondse constructies, met uitzondering van funderingspalen en leidingen met een diameter tot 1 meter, die dieper gelegen zijn dan 5 m onder het maaiveld en een ondergrondse horizontale lengte hebben van meer dan 100 m.

Provincie:

  • de provincie is aanvrager van het project.
Gerelateerde inhoud
Watertoets

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.