Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Advies watertoets

Advies watertoets

Nieuwe plannen, programma's en vergunningen kunnen schade toebrengen aan het watersysteem. De overheid die de vergunning uitreikt, voert daarom eerst een onderzoek uit: de watertoets.

Op www.watertoets.be vind je alle informatie over de watertoets. Ben je vergunningverlener en wil je weten of en aan wie je advies moet vragen? Dan kan je gebruik maken van de watertoetswebtoepassing.

Adviesvragen verstuur je naar:

VMM
Afdeling Operationeel Waterbeheer
Team Watertoets
Koning Albert II-laan 20 bus 16
1000 Brussel

Voor welke projecten is de Vlaamse Milieumaatschappij watertoetsadviseur?

Oppervlaktewater

  • het project ligt in (mogelijk of effectief) overstromingsgevoelig gebied en het stroomt af naar een onbevaarbare waterloop van 1e categorie
  • het project voorziet een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte van gebouwen en de verharde oppervlakte met meer dan 1 hectare en stroomt af naar een onbevaarbare waterloop van 1ste categorie
  • het project bevindt zich binnen de bedding van een onbevaarbare waterloop van eerste categorie, op minder dan 20 meter afstand van de kruin van de talud van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie of binnen een afgebakende oeverzone langs een onbevaarbare waterloop van eerste categorie;
  • het project omvat een vegetatiewijziging zoals bedoeld in art. 13 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en het stroom af naar een onbevaarbare waterloop van 1ste categorie;

Grondwater

  • Het project is een verkavelingsaanvragen met een globale oppervlakte groter dan 1 ha, waar bij in de aanleg van wegen wordt voorzien;
  • Het project leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte van gebouwen en de verharde oppervlakte met meer dan 1 hectare;
  • Het project omvat ondergrondse constructies die dieper gelegen zijn dan 5 m en een ondergrondse horizontale lengte hebben van meer dan 100 m.

Provincie

  • de provincie is aanvrager van het project.
Gerelateerde inhoud
Watertoets

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.