Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Overstromingen / Watertoets

Watertoets

De watertoets is een onderzoek naar schadelijke effecten op het watersysteem. Die kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld de bouw van een woning, een bedrijfsgebouw of een infrastructuurproject. Ook plannen die een impact kunnen hebben op het watersysteem zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen worden onderworpen aan de watertoets.

De watertoets kijkt naar nadelige effecten van zowel verandering van de waterkwaliteit als van de waterkwantiteit.  De effecten kunnen nadelig zijn voor de mens, voor de natuur of voor de economie.

  • De overheid die over de vergunning, het plan of het programma moet beslissen, gaat na of er schadelijke effecten te verwachten zijn. Is dit niet het geval, dan is de watertoets positief.
  • Zijn er wel schadelijke effecten te verwachten, dan legt de overheid in de eerste plaats voorwaarden op om de schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.
  • Als dat niet kan, zal ze de maatregelen richten op het herstellen of compenseren van de schade.
  • Is er – in uitzonderlijke gevallen – geen aanvaardbare remedie mogelijk, dan zit er niets anders op dan de vergunning of de goedkeuring voor het plan te weigeren.

Voor werken en wijzigingen aan geklasseerde waterlopen heb je een machtiging nodig. Die is automatisch geïntegreerd in de watertoets.

Ga naar de watertoets- en overstromingskaarten

 

Start het watertoetsinstrument

 

 

 

 Is het watertoetsadvies negatief, dan is een aparte aanvraag verplicht.

Vraag een machtiging aan.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. De VMM werkt volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid om overstromingen aan te pakken in Vlaanderen.

» Over VMM

Waterinfo.be is de portaalwebsite van de Vlaamse waterbeheerders. Je vindt er alle actuele waterstanden en overstromingsvoorspellingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.