Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Overstromingen / Publicaties overstromingen

Publicaties overstromingen

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Individuele bescherming tegen overstromingen In deze brochure vind je concrete tips om waterschade aan woningen te voorkomen. Die tips kan je als lokale overheid, aannemer of architect delen met bewoners. 14-11-2023
Waterbalansstudie Oudlandpolder Deze waterbalansstudie van de Oudlandpolder (tussen Bredene en Zeebrugge) werd opgemaakt in functie van een klimaatrobuust water- en peilbeheer en de langetermijndoelstellingen voor landbouw en natuur. Het rapport werd opgesteld door Sumaqua, de Universiteit Antwerpen en Inagro, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij en met de steun van Interreg North Sea Region SalFar. 18-10-2023
De Gaverbeek, in galop naar een goed watersysteem Hoe de VMM in de omgeving van de Gaverbeek precies inzet op beter water, welke acties we ondernemen en vooral: waarom we dat doen? Dat ontdek je in deze brochure! 01-06-2023
Kosteneffectiviteitsanalyse van proactieve droogtemaatregelen in Vlaanderen Om het proactieve droogtebeleid te onderbouwen, bundelden VITO en de VMM informatie over de kosten en effecten van proactieve droogtemaatregelen. Op basis daarvan maakten we een vergelijkende analyse van de kosteneffectiviteit van proactieve droogtemaatregelen. 09-03-2023
Flyer ecologische herinrichting Schulensmeer Download onze flyer over de natuurherstellingswerken in het Schulensbroek. 16-03-2021
Opmaak van een kaart met pluviale overstromingsgebieden in Vlaanderen De pluviale overstromingskaarten hebben tot doel een gebiedsdekkende kaart voor Vlaanderen op te maken om overstromingen door intense neerslag weer te geven. Dit zijn de zones die een verhoogde kans op wateroverlast vertonen ten gevolge van de directe afstroming van neerslag over het maaiveld en overstromingen uit kleinere waterlopen. 20-12-2019
Waterwegwijzer bouwen en verbouwen Hoe pak je water in en rond de woning aan? Wat zijn de technische voorschriften en aanbevelingen? 08-05-2019
Actieplan Droogte en Wateroverlast Het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 is een kortlopend actieplan, als aanvulling op de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Het bevat vier soorten kortetermijnsacties: bijkomende richtlijnen en optimalisatie van regelgeving, communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven, acties die innovatie stimuleren en acties die bijdragen aan kennisopbouw, monitoring en modellering. 05-04-2019
De Voorlopige OverstromingsRisicoBeoordeling in Vlaanderen Dit rapport beschrijft de uitvoering van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling in Vlaanderen zoals opgelegd in de Europese overstromingsrichtlijn. 29-01-2019
Analyse historische droogte en ontwerprichtlijnen bronmaatregelen onder klimaatverandering Dit rapport geeft een impactanalyse van klimaatverandering op kleinschalige buffervoorzieningen en regenwaterputten. 07-01-2019
Riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek Onderzoeken of woningen individueel beschermd kunnen worden; bijkomend bufferen van water; opmaken van hemelwaterplannen; plaatsen van extra waterpeilmeters; … Dat is maar een greep uit de meer dan 50 maatregelen die zijn vastgelegd in het riviercontract. Het doel: het overstromingsrisico verder verminderen in Sint-Michiels (Brugge) en Zedelgem. 17-04-2018
Aanmaak van een afstromingsgevoelige kaart voor Vlaanderen Dit rapport beschrijft de methodiek die gevolgd werd bij de opmaak van een gebiedsdekkende afstromingsgevoelige kaart voor Vlaanderen. Deze kaart geeft de gebieden weer die een verhoogde kans op wateroverlast vertonen ten gevolge van directe afstroming van neerslag. 04-04-2018
Analyse van bouwtechnieken in overstromingsgebied met aandacht voor technische uitdagingen en impact op kostprijs Dit rapport is het resultaat van een technische analyse van recent gebouwde woningen in overstromingsgevoelig gebied. Het rapport schetst de technische aandachtspunten voor gebouwen. 26-07-2017
Diest aan de Demer In 1960 verdween de Demer uit het centrum van Diest. De rivier was een open riool en stroomde regelmatig over. De VMM brengt de rivier nu opnieuw naar de binnenstad, deze keer proper en veilig. 02-09-2016
Riviercontract Maarkebeek Riviercontract ter vermindering van overstromingsrisico’s in het stroomgebied van de maarkebeek 01-12-2015
Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar Vlaanderen en België? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? 17-09-2015
De Dijle in Leuven, een vloek en een zegen Een relaas van meer dan 120 jaar waterbeheersing 1891-2014 01-06-2015
ORBP-analyse Limburg Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Berwijn, Bosbeek-Witbeek, Dommel, Jeker, Demer afwaarts, Demer opwaarts, Getes, Mesterbeek, Herk, Mangelbeek, Velpe en Zwartebeek. 24-06-2014
ORBP-analyse Vlaams-Brabant Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Dijle, Voer, IJse, Laan, Vrouwvliet, Winge, Zenne en Zuunbeek. 24-06-2014
ORBP-analyse Antwerpen Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Benedenvliet, Schijn, Vliet-Molenbeek, Grote Nete, Grote Laak, Wimp, Kleine Nete, Aa en Mark. 24-06-2014
ORBP-analyse West-Vlaanderen Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Rivierbeek, Kerkebeek, Heidebeek, Poperingevaart, Kemmelbeek, Ieperlee, Martjesvaart, Blankaart, Handzamevaart en Heulebeek. 24-06-2014
ORBP-analyse Oost-Vlaanderen Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Gaverbeek, Zwalm, Maarkebeek, Marke, Bellebeek, Molenbeek Zandbergen, Molenbeek Erpe-Mere en Molenbeek Wetteren. 24-06-2014
ORBP-analyse basisrapport In dit rapport staan de methodologie en de samenvattende resultaten voor de onderbouwing van het overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) van de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. 24-06-2014
Overstromingsvoorspeller De overstromingsvoorspeller van de VMM is een ingenieus systeem dat waakt over bijna 2000 kilometer aan Vlaamse waterlopen. Hoe werkt het precies? Dat lees je in deze brochure. 19-02-2014
Verrekijker juni 2013 In deze editie: Kwart Vlamingen gebruikt regenwater in huishouden. - Analyse "De luchtkwaliteit moet in heel Vlaanderen beter" - Stevig bochtenwerk doet de Jeker opleven - Waterveiligheid met een plus - Zorgeloos zwemmen dankzij zwemwaterprofielen 01-06-2013
Verrekijker september 2012 In deze editie:de gevaren van ultrafijn stof - de prijs van drinkwater - onze voeding in 2050 - overstromingen in steden. 01-12-2012
Overstromingsaanpak op de Molenbeek-Zandbergen Infokrant over de aanleg van drie gecontroleerde overstromingsgebieden. 21-04-2010
Overstromingen van Molenbeek in goede banen geleid Lokale infokrant over de aanleg van twee overstromingsgebieden. 18-09-2009
Brochures Computermodellering De VMM heeft studies gemaakt van de maatregelen die er nodig waren en zijn om de hoogwaterproblematiek in de stroomgebieden van 26 waterlopen aan te pakken. 01-02-2005

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.