Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Opmaak van een kaart met pluviale overstromingsgebieden in Vlaanderen

Opmaak van een kaart met pluviale overstromingsgebieden in Vlaanderen

Uitgave 20-12-2019De pluviale overstromingskaarten hebben tot doel een gebiedsdekkende kaart voor Vlaanderen op te maken om overstromingen door intense neerslag weer te geven. Dit zijn de zones die een verhoogde kans op wateroverlast vertonen ten gevolge van de directe afstroming van neerslag over het maaiveld en overstromingen uit kleinere waterlopen.

Pluviale overstromingen zijn dus een ander type van overstromingen dan deze afkomstig van het buiten de oevers treden van grotere waterlopen zoals bijvoorbeeld de Schelde, Dijle of Demer. Voor dit laatste type overstromingen (fluviale overstromingen) bestaan immers reeds overstromingskaarten. De kaart met pluviale overstromingsgebieden is dan ook een een aanvulling op de reeds bestaande overstromingskaarten.

De methodiek die gevolgd wordt bij de opmaak van deze kaarten is deze van directe neerslagmodellering. Hierbij wordt een model opgebouwd waarbij specifieke neerslagprofielen worden toegepast op elke cel van een 2-dimensionaal regelmatig raster gebaseerd op het digitaal hoogtemodel en wordt de verdere afstroming van water over dit raster gesimuleerd. Deze methode simuleert dus afstroming van water over het maaiveld en identificeert stroompaden voor water en locaties waar water accumuleert.

Download eindrapport (44MB) »

Download bijlagen (4MB)»

Het eindrapport is technisch niet aangepast aan de webtoegankelijksheidsrichtlijnen. Heb je een vraag over dit rapport? Neem dan even contact op.  

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.