Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Droogte / Actieplan Droogte en Wateroverlast

Actieplan Droogte en Wateroverlast

Uitgave 05-04-2019Het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 is een kortlopend actieplan, als aanvulling op de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Het bevat vier soorten kortetermijnsacties: bijkomende richtlijnen en optimalisatie van regelgeving, communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven, acties die innovatie stimuleren en acties die bijdragen aan kennisopbouw, monitoring en modellering.

Voor droogte focussen we op 5 doelstellingen:

  1. De effecten van klimaatverandering opvangen;
  2. Watergebruik verminderen en rationeel watergebruik stimuleren;
  3. De waterbeschikbaarheid verhogen;
  4. Water zo optimaal mogelijk verdelen om schade te beperken;
  5. Duurzame drinkwatervoorziening garanderen.

Voor overstromingen hebben we deze 5 doelen voor ogen:

  1. De effecten van klimaatverandering opvangen;
  2. Bewust worden van het overstromingsrisico en aanzetten tot actie;
  3. Schade door overstromingen beperken;
  4. Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft;
  5. Reduceren van de oppervlakkige afstroming van water en sediment.

Binnen elke doelstelling maakt het actieplan een onderscheid tussen wat we nu al doen en wat we bijkomend gaan doen.


Op verschillende vlakken (drinkwater, waterlopen, grondwater) werkt de VMM aan het voorkomen van problemen veroorzaakt door droogteperiodes en het beperken van de impact op onze maatschappij.

» Over VMM

banner - landscape

websitebanner

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.