Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Droogte / Evolutie neerslagtekort

Evolutie neerslagtekort

  • Sinds de jaren ’80 zien we een duidelijke stijging van het neerslagtekort.
  • De gemiddelde opbouw van het neerslagtekort in de periode 2013-2022 was uitzonderlijk hoog.
  • Het neerslagtekort is het verschil tussen de neerslag en de verdamping (potentiële evapotranspiratie). Dat verschil wordt bepaald per dag. Maar, omdat stress bij planten door te lage waterbeschikbaarheid pas optreedt over langere periodes, wordt het neerslagtekort cumulatief bekeken doorheen het volledige groeiseizoen van april tot en met september.
Laatst bijgewerkt: oktober 2022
Actualisatie: Jaarlijks

evolutieEvolutie

Een trendanalyse is uitgevoerd voor:

  • de maximale toename van het cumulatief neerslagtekort over 30 dagen en over 90 dagen (telkens binnen het groeiseizoen);
  • de maximale waarde die het cumulatief neerslagtekort tijdens het groeiseizoen in een jaar bereikt.

De trendlijnen van de drie varianten voor het cumulatief neerslagtekort vertonen vooral sinds begin de jaren ’80 een opmerkelijke stijging. Bij de maximale waarde van het cumulatief neerslagtekort is de stijging relatief het grootst. In 2022 lag de trendlijn 40 % hoger dan in 1980.

De gemiddelde opbouw van het cumulatief neerslagtekort voor de periode 2013-2022 kende een verloop dat zich in de periode 1903-2012 nooit heeft voorgedaan. Terwijl voordien het 10-jaarlijkse gemiddelde neerslagtekort nooit boven 130 mm ging, steeg het gemiddelde neerslagtekort voor 2013-2022 tot bijna 200 mm. Dit illustreert het uitzonderlijke karakter van die periode wat betreft het neerslagtekort.

De dieperliggende oorzaak van deze trends is de potentiële evapotranspiratie tijdens het groeiseizoen die sinds begin jaren ’80 opmerkelijk gestegen is, in combinatie met de neerslaghoeveelheid in het groeiseizoen die in de periode 2013-2022 vaak relatief laag lag.

InfoMeer informatie

  • Klimaatportaal Vlaanderen: fijnmazige kaarten ondersteund door kerncijfers & grafieken per gemeente en heel Vlaanderen over de klimaattoestand (temperatuur, neerslag, verdamping, wind), de effecten ervan (hittestress, droogte, wateroverlast, overstromingen, zeespiegelstijging) en de gevolgen (getroffen personen, gebouwen, ecosystemen en landbouwteelten). En dit zowel voor het huidige klimaat als voor de mogelijke klimaatverandering tot 2100.
  • Klimaatrapport 2015: Aan de hand van scenario’s worden de verwachtingen tot 2100 beschreven en antwoorden geformuleerd op vragen als: Welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor Vlaanderen? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen?
  • Op Waterinfo.be vind je het actuele neerslagtekort, droogtevoorspelling en de laagwaterstatus van de waterlopen in Vlaanderen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.