Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Droogte / Evolutie neerslagtekort

Evolutie neerslagtekort

  • Sinds de jaren ’80 zien we een duidelijke stijging van het neerslagtekort tijdens het groeiseizoen.
  • De gemiddelde opbouw van het neerslagtekort in de periode 2016-2020 was uitzonderlijk hoog.
  • Het neerslagtekort is het verschil tussen de neerslag en de verdamping (potentiële evapotranspiratie). Het neerslagtekort wordt jaarlijks uitgerekend als de som van het dagelijks neerslagtekort voor het volledig groeiseizoen (april tot en met september) in een jaar. Het is namelijk niet zinvol om het neerslagtekort per dag te bekijken. Stress bij planten door te lage waterbeschikbaarheid treedt immers pas op over langere periodes.
Laatst bijgewerkt: november 2021
Actualisatie: Jaarlijks

evolutieEvolutie

Een trendanalyse is uitgevoerd voor:

  • de maximale toename van het cumulatief neerslagtekort over 30 dagen en over 90 dagen (telkens binnen het groeiseizoen);
  • de maximale waarde die het cumulatief neerslagtekort tijdens het groeiseizoen in een jaar bereikt.

De trendlijnen van de drie varianten voor het cumulatief neerslagtekort vertonen vooral sinds begin de jaren ’80 een stijging. Bij de maximale toename van het cumulatief neerslagtekort is de stijging relatief het grootst (+ 46 %).

De gemiddelde opbouw van het cumulatief neerslagtekort voor de periode 2016-2020 kende een verloop dat zich in de periode 1901-2015 nooit heeft voorgedaan. Terwijl voordien het 5-jaarlijkse gemiddelde neerslagtekort nooit boven 150 mm ging, steeg het gemiddelde neerslagtekort voor 2016-2020 vlot boven 200 mm. Dit illustreert het uitzonderlijke karakter van die periode wat betreft het neerslagtekort.

De dieperliggende oorzaak van deze trends is de potentiële evapotranspiratie tijdens het groeiseizoen die sinds begin jaren ’80 opmerkelijk gestegen is, in combinatie met de neerslaghoeveelheid in het groeiseizoen die de laatste jaren relatief laag lag.

InfoMeer informatie

  • Klimaatportaal Vlaanderen: fijnmazige kaarten ondersteund door kerncijfers & grafieken per gemeente en heel Vlaanderen over de klimaattoestand (temperatuur, neerslag, verdamping, wind), de effecten ervan (hittestress, droogte, wateroverlast, overstromingen, zeespiegelstijging) en de gevolgen (getroffen personen, gebouwen, ecosystemen en landbouwteelten). En dit zowel voor het huidige klimaat als voor de mogelijke klimaatverandering tot 2100.
  • Klimaatrapport 2015: Aan de hand van scenario’s worden de verwachtingen tot 2100 beschreven en antwoorden geformuleerd op vragen als: Welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor Vlaanderen? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen?
  • Op Waterinfo.be vind je het actuele neerslagtekort, droogtevoorspelling en de laagwaterstatus van de waterlopen in Vlaanderen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.