Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Droogte / Impact droogte op grondwater

Impact droogte op grondwater

Hoe werkt ons grondwatersysteem? En welke impact heeft droogte op dat systeem?

Opbouw van het grondwatersysteem

De ondergrond in Vlaanderen bestaat uit een opeenstapeling van aquifers of goed doorlatende lagen die watervoerend zijn, en slecht doorlatende lagen of aquitards.

Maar hoe werkt het systeem eigenlijk? En moeten we ons zorgen maken over lage grondwaterstanden?

Het grondwater in Vlaanderen is ingedeeld in zes verschillende grondwatersystemen met elk zijn eigen kenmerken:

Welke impact heeft droogte op grondwater?

De mens en klimaatverandering hebben een impact op het grondwater. In dit filmpje tonen we je hoe groot die impact is, en waar die zich vooral voordoet.

Volg de grondwaterstanden op de voet

 

 

Wil je meer weten over verzilting? Lees meer over het onderzoek van de VMM om de verzilting in het kust- en poldergebied in kaart te brengen.

Wie gebruikt grondwater?

Grondwater is kwalitatief hoogwaardig water, wat het aantrekkelijk maakt voor o.a. drinkwatervoorziening en industrieel gebruik. In de landbouw wordt grondwater ook gebruikt als drinkwater voor vee en in het groeiseizoen voor de beregening van gewassen.

Grondwaterwinning

Verdeling van het grondwatergebruik volgens vergund debiet:

  • Drinkwaterproductie: 65%
  • Industrie: 15%
  • Landbouw (zowel voor veeteelt als akkerbouw): 17%
  • Energie, Handel & Diensten en onbekend: 5%

Om grondwater op te pompen is een vergunning nodig. Lees meer over de regels voor grondwatergebruik

Bekijk hier het verbruikte grondwater

Andere functies

Naast het direct watergebruik via grondwaterwinningen heeft grondwater veel andere functies. Grondwater kan zijn invloed hebben op: 

  • grondwaterafhankelijke vegetaties
  • vochtgehaltes in de onverzadigde bodem
  • lokale of regionale bodemzettingen en -stijgingen
  • het tegenhouden van verzilting
  • en bovenal de voeding van oppervlaktewater. Lage grondwaterstanden kunnen daar negatieve gevolgen hebben op de hoeveelheid en de kwaliteit van het water. Dat heeft dan weer een heleboel gevolgen voor verschillende sectoren: natuur, scheepvaart, landbouw, industrie, drinkwaterproductie, recreatie, …

Meer daarover lees je hier:

Op verschillende vlakken (drinkwater, waterlopen, grondwater) werkt de VMM aan het voorkomen van problemen veroorzaakt door droogteperiodes en het beperken van de impact op onze maatschappij.

» Over VMM

banner - landscape

websitebanner

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.