Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Grondwater in Vlaanderen: het Centraal Vlaams Systeem

Grondwater in Vlaanderen: het Centraal Vlaams Systeem

Uitgave 01-06-2008Het Centraal Vlaams Systeem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch omschreven. De grondwatervoeding, de neerslag, de bodemgesteldheid en het landgebruik komen kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Centraal Vlaams Systeem beschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.