Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Grondwaterverbruik

Grondwaterverbruik

 • De totale hoeveelheid verbruikt grondwater wordt voor 2021 geschat op 242 miljoen m³.
 • 66% van het grondwaterverbruik wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.
 • Het grondwaterverbruik voor de productie van drinkwater en door de landbouw nam toe in de periode 2016-2020, maar nam af in 2021. 
Laatst bijgewerkt: juli 2023
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

De totale hoeveelheid verbruikt grondwater wordt voor 2021 geschat op 242 miljoen m³, waarvan:

 • 66% voor de productie van drinkwater;
 • 16% door landbouw;
 • 14% door industrie.

evolutieEvolutie

De belangrijkste evoluties binnen het grondwaterverbruik zijn:

 • Een toename van het grondwaterverbruik voor drinkwaterproductie in de periode 2016-2020, die vooral toe te schrijven is aan de grotere vraag naar leidingwater door de warme en droge zomers. In 2021 daalde het grondwaterverbruik voor drinkwaterproductie, maar toen was er wel een toename van het oppervlaktewaterverbruik.
 • Een toename van het grondwaterverbruik door de landbouw in de periode 2016-2020, eveneens door de meteorologische omstandigheden. In 2021 daalde het grondwaterverbruik door de landbouw omwille van de veel nattere en wat minder warme zomer.
 • Een toename van het grondwaterverbruik door huishoudens tussen 2016 en 2020 (o.b.v. enquêtes).  Ook die toename heeft zich in 2021 niet doorgezet omwille van de weersomstandigheden.
 • Een halvering van het grondwaterverbruik door de industrie in de periode 2000-2020. Die dalende trend heeft zich in 2021 niet doorgezet.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogrammaVoor het herstel van de grondwatervoorraden zijn vooral volgende maatregelengroepen belangrijk:

 • Groep 3 - Duurzaam watergebruik
 • Groep 5A - Kwantiteit grondwater

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.