Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Aanvraag erkenning boorbedrijf

Aanvraag erkenning boorbedrijf

Sinds 1 januari 2015 moet het merendeel van de boorbedrijven een erkenning in het kader van VLAREL bezitten.

De disciplines van boorbedrijven die door deze verplichting gevat zijn, vind je terug in artikel 6, 7° a) van het VLAREL

Zowel voor de aanvraag van de erkenning als voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning zijn er retributies verschuldigd.

Voor je erkenning als boorbedrijf moet je twee retributies betalen:

  • Een eenmalige retributie voor de behandeling van je aanvraag.
  • Een periodieke retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. De retributie geldt telkens voor vijf jaar.

Vraag hier je erkenning aan.

Het bedrag van de retributies moet je op volgend rekeningnummer storten:

375-1111022-63

IBAN: BE40 3751 1110 2263

BIC code: BBRUBEBB

DOMG ontvangsten algemeen

Koning Albert II laan 20 bus 8

1000 Brussel


In de vrije betalingsmededeling vermeld je:

  • “VMM-A-BB” voor de eenmalige aanvraag;
  • “VMM-T-BB” voor de periodiek retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning.

De eenmalige retributie bedraagt in 2018 €563 voor een eerste discipline en €141 per bijkomende discipline. Voor 2019 bedraagt deze €576 voor een eerste discipline en €144 per bijkomende discipline.

De periodieke retributie bedraagt in 2018 eveneens €563 voor een eerste discipline en €141 per bijkomende discipline en moet voldaan zijn voor 31 december 2019. Voor 2019 bedraagt deze €576 voor een eerste discipline en €144 per bijkomende discipline. Er loopt momenteel een wetgevend initiatief om de periodieke retributie in jaarlijkse schijven te laten betalen. De jaarlijkse retributie zou dan voor 2019 €115 bedragen voor een eerste discipline en €29 per bijkomende discipline. Als dit initiatief gevolgd en van kracht wordt, zal dit gecommuniceerd worden.

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid