Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Aanvraag erkenning boorbedrijf

Aanvraag erkenning boorbedrijf

Sinds 1 januari 2015 moet het merendeel van de boorbedrijven een erkenning in het kader van VLAREL bezitten.

De disciplines van boorbedrijven die door deze verplichting gevat zijn, vind je terug in artikel 6, 7° a) van het VLAREL

Zowel voor de aanvraag van de erkenning als voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning zijn er retributies verschuldigd.

Voor je erkenning als boorbedrijf moet je twee retributies betalen:

  • Een eenmalige retributie voor de behandeling van je aanvraag.
  • Een periodieke retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. De retributie geldt telkens voor vijf jaar.

Vraag hier je erkenning aan.

Het bedrag van de retributies moet je op volgend rekeningnummer storten:

375-1111022-63

IBAN: BE40 3751 1110 2263

BIC code: BBRUBEBB

DOMG ontvangsten algemeen

Koning Albert II laan 20 bus 8

1000 Brussel


In de vrije betalingsmededeling vermeld je:

  • “VMM-A-BB” voor de eenmalige aanvraag;
  • “VMM-T-BB” voor de periodiek retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning.

De eenmalige retributie bedraagt in 2023 €681 voor een eerste discipline en €170 per bijkomende discipline. Voor 2024 bedraagt deze €683 voor een eerste discipline en €171 per bijkomende discipline.

De periodieke retributie bedraagt in 2023 €136 voor een eerste discipline en €34 per bijkomende discipline. Voor 2024 bedraagt deze €137 voor een eerste discipline en €34 per bijkomende discipline Deze moet betaald worden door boorbedrijven die het voorgaande jaar over een erkenning beschikten en dit na ontvangst van het overschrijvingsformulier. Als je de jaarlijkse retributie voor het uitoefenen van het toezicht niet betaalt, dan wordt jouw erkenning automatisch geschorst. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.