Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Wetgeving grondwater

Wetgeving grondwater

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Decreet Integraal Waterbeleid Juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen
Grondwater Grondwater, reserve, beschermingszone, voorraad, kwaliteit, kwantiteit, waterlaag, watertafel, heffingen
Europese kaderrichtlijn Water Waterkwaliteit, oppervlaktewater, grondwater, maatregelenprogramma, milieukwaliteitsnormen
Besluit milieukwaliteitsnormen Milieukwaliteitsnormen; kwaliteit oppervlaktewater; waterkwaliteit; waterbodemkwaliteit; grondwaterkwaliteit
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid