Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Decreet Integraal Waterbeleid

Decreet Integraal Waterbeleid

Juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen

Het decreet:

  • legt de doelstellingen en beginselen van integraal waterbeleid vast, de multifunctionaliteit van watersystemen wordt hierin sterk benadrukt
  • reikt een aantal instrumenten aan om het integraal waterbeleid beter in de praktijk te kunnen brengen: de watertoets, oeverzones, de instrumentenmix verwerving van onroerende goederen, aankoopplicht en vergoedingsplicht en de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied
  • bepaalt hoe de watersystemen ingedeeld worden in stroomgebieden en stroomgebiedsdistricten, bekkens en deelbekkens
  • vertaalt de indeling in watersystemen door in de organisatiestructuur en de planning voor het integraal waterbeleid. 
Titel: Decreet betreffende het integraal waterbeleid
 
Publicatie: Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 (B.S. 5/12/2003), gewijzigd door het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013 (B.S. 01/10/2013)

 

Download het Decreet Integraal Waterbeleid

 

 

 

 

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.