Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Decreet Integraal waterbeleid - Grondwater

Decreet Integraal waterbeleid - Grondwater

Grondwater, reserve, beschermingszone, voorraad, kwaliteit, kwantiteit, waterlaag, watertafel, heffingen

Het juridisch kader voor de bescherming en het beheer van het grondwater in Vlaanderen is opgenomen in Titel IV. Financiële instrumenten ter regulering en financiering van het integraal waterbeleid van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018. Het bevat bepalingen over:

  • de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging,
  • het winnen van grondwater en de heffing op het winnen van grondwater
  • regelgeving inzake het voorkomen en het vergoeden van schade door het oppompen of het winnen van grondwater.

Titel: Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

Publicatie:

Raadpleeg het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.