Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Grondwaterdecreet

Grondwaterdecreet

Grondwater, reserve, beschermingszone, voorraad, kwaliteit, kwantiteit, waterlaag, watertafel, heffingen

Het Grondwaterdecreet vormt het juridisch kader voor de bescherming en het beheer van het grondwater in Vlaanderen.  Het bevat bepalingen over:

  • de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging,
  • het winnen van grondwater en de heffing op het winnen van grondwater
  • regelgeving inzake het voorkomen en het vergoeden van schade door het oppompen of het winnen van grondwater.

Titel: Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwater

Publicatie: B.S., 5 juni 1984

Download het Grondwaterdecreet

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid