Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Besluit milieukwaliteitsnormen

Besluit milieukwaliteitsnormen

Milieukwaliteitsnormen; kwaliteit oppervlaktewater; waterkwaliteit; waterbodemkwaliteit; grondwaterkwaliteit

Het besluit Milieukwaliteitsnormen legt de normen vast waaraan de verschillende types oppervlaktewater dienen te voldoen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen van de Europese kaderrichtlijn Water. De milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater zijn typespecifiek, d.w.z. dat de normen afhankelijk zijn van het type oppervlaktewater waartoe een waterlichaam behoort. Deze milieukwaliteitsnormen omvatten normen voor algemene fysisch-chemische parameters, biologische parameters en gevaarlijke stoffen. Naast normen voor oppervlaktewater bevat het besluit ook normen voor waterbodems en grondwater.

Het besluit Milieukwaliteitsnormen werd oorspronkelijk goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 mei 2010 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2010. Met het besluit van 16 oktober 2015 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd aan deze normen.

Publicatie: Belgisch Staatsblad, 1 december 2015

Lees het besluit Milieukwaliteitsnormen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.