Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Kwaliteit

Kwaliteit

In de diepe en ondiepe grondwaterlagen voert de VMM uitgebreide analyses en peilmetingen uit.

Grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Ook in de landbouw en industrie wordt grondwater opgepompt. De VMM voert systematisch metingen uit, waarbij gecontroleerd wordt of de kwaliteit van het grondwater voldoet aan een heel aantal normen.

Per grondwaterlichaam wordt de evolutie op het vlak van kwaliteit (en kwantiteit) in kaart gebracht. Alle gegevens van de grondwatermeetnetten worden ter beschikking gesteld in de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Raadpleeg de Databank Ondergrond Vlaanderen

 

In sommige gebieden wordt grondwater gewonnen voor de productie van drinkwater. Deze zones worden waterwingebieden genoemd. Uiteraard gelden hier strengere regels dan elders. Het is immers van cruciaal belang dat de kwaliteit van het grondwater in deze zones verzekerd wordt.

Een belangrijk probleem voor de kwaliteit van ons grondwater zijn de pesticiden. Die producten zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Bepaalde pesticiden en hun afbraakproducten vinden we in grote hoeveelheden terug in ons grondwater. Werk daarom preventief en gebruik geen pesticiden meer om je tuin, terras of oprit te onderhouden.

Lees hier hoe je kan tuinieren zonder pesticiden

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.