Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Kwaliteit

Kwaliteit

In de diepe en ondiepe grondwaterlagen voert de VMM uitgebreide kwaliteitsanalyses en peilmetingen uit.

Grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Ook in de landbouw en de industrie wordt grondwater opgepompt. Bovendien is de kwaliteit van het grondwater belangrijk voor ecosystemen die van grondwater afhankelijk zijn. De VMM voert systematisch metingen op haar grondwatermeetnetten uit, waarbij gebiedsdekkend gecontroleerd wordt of de kwaliteit van het grondwater voldoet aan een hele reeks normen.

Per grondwaterlichaam brengt de VMM de evolutie op het vlak van kwaliteit (en kwantiteit) in kaart. Alle gegevens van de grondwatermeetnetten worden ter beschikking gesteld in de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Raadpleeg de Databank Ondergrond Vlaanderen

 

 

In het grondwater in Vlaanderen werd voor het eerst PFAS vastgesteld bij de verontreinigde omgeving rond de 3M-site. PFAS zijn chemische stoffen die door de mens gemaakt zijn en niet van nature voorkomen in het milieu. Van een aantal PFAS is gekend dat ze toxisch zijn, zich zeer gemakkelijk verspreiden en niet afbreken als ze in het milieu terechtkomen.

De verspreiding van PFAS-verontreiniging vindt plaats via lucht, bodem en water (oppervlaktewater en grondwater). Ondertussen zijn verschillende meetcampagnes uitgevoerd om een beter beeld te krijgen over het voorkomen van PFAS in het milieu.

Bekijk het rapport 'Oriënterend onderzoek naar diffuse verspreiding van PFAS in het freatisch grondwater in Vlaanderen 2022'

In sommige gebieden wordt grondwater gewonnen voor de productie van drinkwater. Deze zones worden waterwingebieden genoemd. Uiteraard gelden hier strengere regels dan elders. Het is immers van cruciaal belang dat de kwaliteit van het grondwater in deze zones verzekerd wordt. 

Een belangrijk probleem voor de kwaliteit van ons grondwater zijn de pesticiden. Die producten zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Bepaalde pesticiden en hun afbraakproducten vinden we in te grote hoeveelheden terug in ons grondwater. Werk daarom preventief en gebruik geen pesticiden meer om je tuin, terras of oprit te onderhouden.

Lees hier hoe je kan tuinieren zonder pesticiden

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.