Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Oriënterend onderzoek naar diffuse verspreiding van PFAS in het freatisch grondwater in Vlaanderen 2022

Oriënterend onderzoek naar diffuse verspreiding van PFAS in het freatisch grondwater in Vlaanderen 2022

Uitgave 05-07-2022Dit rapport geeft de resultaten weer van een eerste oriënterend onderzoek naar diffuse verspreiding van PFAS in grondwater in het freatisch grondwater in Vlaanderen.

Cover rapport oriënterend onderzoek PFAS in grondwaterMomenteel is er nauwelijks informatie beschikbaar over het algemene voorkomen van PFAS in het grondwater in Vlaanderen. De VMM voerde een eerste screeningsonderzoek uit naar diffuse PFAS-verspreiding in het ondiepe freatische grondwater in Vlaanderen.

In een eerste screeningsonderzoek naar diffuse PFAS-verspreiding in het ondiepe freatische grondwater werd het volgende vastgesteld:

  • 17 van de 45 onderzochte PFAS werden gedetecteerd. Het betreft o.a. 12 stoffen van de PFAS-20 (= de meest relevant geachte PFAS conform de Drinkwaterrichtlijn), waaronder ook de 10 stoffen van de ‘List facilitating Annex I/II review process’ voor de Grondwaterrichtlijn.
  • De meest frequent voorkomende PFAS zijn PFBA, PFBS, PFOA en PFOS en dit zowel in hogere als lagere concentraties.
  • Er zijn locaties buiten de provincie Antwerpen waar geen enkele PFAS werd gedetecteerd.
  • Er wordt een overschrijding vastgesteld voor het meest strenge voorstel van toetsingskader op 46% van de locaties en voor de 2 minst strenge voorstellen van toetsingskaders op respectievelijk 1% en 12% van de locaties (voornamelijk in provincie Antwerpen). Deze vaststelling is mogelijk het gevolg van puntverontreinigingen.

De meetresultaten waarop dit rapport gebaseerd is, zijn ook beschikbaar via de PFAS-verkenner van de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Verder onderzoek is echter noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de verspreiding van PFAS gebeurt en wat de link is met eventuele puntbronverontreinigingen.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.