Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Erkende boorbedrijven

Erkende boorbedrijven

Voor bepaalde werkzaamheden is een erkenning als boorbedrijf verplicht. Het gaat dan onder meer om grondwaterwinningen, bemalingen en draineringen, stabiliteits- en geotechnische boringen …

Bekijk de lijst van erkende boorbedrijven »

Voor welke boringen doe je een beroep op een erkend boorbedrijf?

De erkenning als boorbedrijf geldt sinds 1 januari 2017 en wordt verleend volgens de VLAREL-wetgeving. Voor volgende disciplines (artikel 6, 7°, a) van het VLAREL) is een erkenning verplicht: 
 1. bemalingen;
 2. andere grondwaterwinningen : andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld in punt 1;
 3. stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM;
 4. verticale boringen:
  1. verticale boringen als vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, vermeld in punt 3
  2. boringen die vallen onder uitzondering, vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, vermeld in punt 3
 5. andere boringen : andere boringen dan de boringen, vermeld in punten 1 tot en met 4.

De houders van een erkenning in een van de disciplines, vermeld in het eerste lid, 7°, a), zijn ook erkend voor de aanleg, wijziging en verbouwing van peilputten.

Een aantal boringen worden uitgesloten van de erkenningsverplichting. Het gaat dan om:

 • boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;
 • funderingsboringen;
 • draineringen;
 • handboringen;
 • horizontale boringen, voor zover ze niet vergunningsplichtig zijn. 

Meer informatie rond de rapporteringsverplichtingen uit die bijzondere gebruikseisen in VLAREL vind je in het e-DOV meldpunt boring.

Bekijk de lijst van erkende boorbedrijven »

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.