Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Grondwater in Vlaanderen: het Kust- en Poldersysteem

Grondwater in Vlaanderen: het Kust- en Poldersysteem

Uitgave 01-06-2008Het Kust- en Poldersysteem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch beschreven. De grondwatervoeding, de neerslag, de bodemgesteldheid en het landgebruik komen kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Kust- en Poldersysteem omschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.