Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Grondwater in Vlaanderen: het Kust- en Poldersysteem

Grondwater in Vlaanderen: het Kust- en Poldersysteem

Uitgave 01-06-2008Het Kust- en Poldersysteem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch beschreven. De grondwatervoeding, de neerslag, de bodemgesteldheid en het landgebruik komen kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Kust- en Poldersysteem omschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid