Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Kosteneffectiviteitsanalyse van proactieve droogtemaatregelen in Vlaanderen

Kosteneffectiviteitsanalyse van proactieve droogtemaatregelen in Vlaanderen

Uitgave 09-03-2023Om het proactieve droogtebeleid te onderbouwen, bundelden VITO en de VMM informatie over de kosten en effecten van proactieve droogtemaatregelen. Op basis daarvan maakten we een vergelijkende analyse van de kosteneffectiviteit van proactieve droogtemaatregelen.

Cover kosteneffectiviteitsanalyse van proactieve droogtemaatregelen in Vlaanderen

  • In totaal werden 25 verschillende maatregelen beoordeeld op het vlak van waterinfiltratie, waterbuffering en/of waterbesparing.
  • Via deze Excel-rekenmodule kan je de analyse aanpassen door het wijzigingen van parameters (bodemtype, klimaatverandering (of niet), nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening (of niet), discontovoet en afschrijvingstermijnen) en data over kosten en effecten.
  • Maatregelen in het buitengebied zijn grotendeels kosteneffectiever dan maatregelen in stedelijk gebied. Voor een sterk integraal waterbeleid zijn echter maatregelen nodig in zowel een stedelijke omgeving als daarbuiten.
  • Collectieve maatregelen op het openbaar domein zijn relatief gezien vaak duurder dan oplossingen die door particulieren genomen kunnen worden. Kosteneffectief proactief droogtebeleid vereist dan ook medewerking van particulieren.
  • Het is belangrijk om in het proactief droogtebeleid in te zetten op het benutten van koppelkansen. Wanneer infrastructuurwerken plaatsvinden, is het verstandig om maximaal in te zetten op klimaatadaptatie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.