Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Overstromingen / Overstromingen beheersen (protectie)

Overstromingen beheersen (protectie)

Soms zoeken waterbeheerders bij overstromingen nog hun toevlucht tot ‘end-of-the-pipemaatregelen’. Dit zijn lokale ingrepen die ervoor zorgen dat het overtollige water sneller kan wegstromen. Maar hiermee verdwijnen de oorzaken niet en worden overstromingsproblemen enkel verplaatst.

Aanpak VMM

We streven ernaar dat schadelijke overstromingen zich minder vaak voordoen. Daarom voeren we overstromingsbeheersingswerken uit in de waterlopen en hun valleien.

  1. In de eerste plaats pakken we de bron van de overstromingen aan. We stimuleren en nemen zelf kleinschalige maatregelen waardoor de bodem en het oppervlaktewater het overtollige water beter vasthouden. We planten grachten en kleine landschapselementen in en zorgen ervoor dat het regenwater vlotter in de bodem dringt, ook bij verharde oppervlakken.
  2. Zijn er geen maatregelen aan de bron mogelijk? Dan zorgt de VMM voor extra buffering. Bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe overstromingsgebieden langs de oevers van rivieren. Ook met slib- en kruidruimingen voorkomen we dat de waterstand kritiek wordt. 
  3. Volstaat dit nog niet? Dan zorgt de VMM voor de aanvullende infrastructuur zoals sluizen, wachtbekkens en pompstations. Dat gebeurt alleen nog op locaties waar overstromingen heel zware schade kunnen veroorzaken.

Gecontroleerde overstromingsgebieden

Wachtbekken in Egenhove aan de DijleIn een natuurlijke omgeving neemt een waterloop die overstroomt een winterbedding in. Of ze zet laaggelegen gronden onder water. Zo vervullen valleigebieden een natuurlijke functie als overstromingsgebied. Dat moeten we maximaal in stand houden of opnieuw mogelijk maken.

 

Wachtbekken in Egenhove aan de Dijle 2

Daarom legt de VMM wachtbekkens of gecontroleerde overstromingsgebieden aan. 'Gecontroleerd' betekent dat we de overstroming van de waterloop sturen om zo de globale schade te minimaliseren.

 

 

Beschermingsdijken

Dijk in WebbekomOp plaatsen waar geen overstromingsgebieden (meer) mogelijk zijn, kunnen dijken bescherming bieden. Dijken verhinderen dat het water buiten haar bedding treedt of zorgen voor een soort vestigingsmuur rond huizen en woonblokken. Die verhindert dat het water binnendringt in kwetsbare, bebouwde zones.

 

Pompgemalen

Pompgemaal in VeurnePompgemalen kunnen een ultieme oplossing bieden als er geen plaats meer is om overtollig water tijdelijk op te slaan. Pompgemalen worden voornamelijk gerealiseerd in poldergebieden nabij de zee of tijgebonden waterlopen. Door zeer snel, grote hoeveelheden water te verplaatsen van kritieke plaatsen naar locaties met meer capaciteit, nemen zij druk weg uit de waterloop en vermijden ze daardoor overstromingen.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. De VMM werkt volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid om overstromingen aan te pakken in Vlaanderen.

» Over VMM

Waterinfo.be is de portaalwebsite van de Vlaamse waterbeheerders. Je vindt er alle actuele waterstanden en overstromingsvoorspellingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.