Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Overstromingen / Overstromingen voorspellen (paraatheid)

Overstromingen voorspellen (paraatheid)

Zelfs met preventieve maatregelen en extra bescherming kunnen we niet uitsluiten dat er overstromingen in Vlaanderen gebeuren. Paraat zijn voor eventuele wateroverlast is dan ook belangrijk. Op tijd gewaarschuwd worden kan heel wat schade voorkomen of beperken. Daarom investeerden de Vlaamse waterbeheerders de voorbije jaren in de ontwikkeling van betrouwbare overstromingsvoorspellingen.

De VMM zorgt ook voor paraatheid, in afwachting van al die beschermende en preventieve maatregelen, én omdat er steeds extreme(re) overstromingen dreigen waarbij deze maatregelen tekort kunnen schieten.

  • We analyseren dag en nacht de kans op overstromingen en de impact ervan. We maken de actuele metingen van de waterstanden en de overstromingsvoorspellingen bekend via waterinfo.be.
  • Onze automatische bewakingssystemen zorgen ervoor dat de overstromingsschade zo minimaal mogelijk blijft, bijvoorbeeld door de inschakeling van wachtbekkens en pompstations.

Voor en tijdens crisissituaties communiceren we over de (voorspelde) overstroming en doen we interventies op het terrein. Tal van meettoestellen houden de Vlaamse waterlopen nauwlettend in de gaten. Zij registreren op elk moment van de dag waterstanden, debieten en neerslag. Accurate weersvoorspellingen van het KMI laten toe om ook in de toekomst te kijken.

Slimme rekenmodellen voegen alle data samen tot dynamische overstromingskaarten. Die simuleren de toestand van de waterloop en berekenen of er overstromingsgevaar dreigt voor de komende dagen. Daarbij waarschuwt een eenvoudige kleurencode voor mogelijk gevaar.

Dreigt het te overstromen, dan zijn de VMM-medewerkers ook op het terrein aanwezig. Zij verzamelen dan extra informatie om de modelgegevens aan te vullen. De VMM neemt proactief contact op met de hulpdiensten en de overige waterbeheerders en verstuurt waarschuwingen via de media.

De laatste overstromingsvoorspellingen vind je op waterinfo.be. De klok rond worden elk uur voorspellingen gegenereerd, tot tien dagen vooruit.

Ga naar waterinfo.be

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. De VMM werkt volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid om overstromingen aan te pakken in Vlaanderen.

» Over VMM

Waterinfo.be is de portaalwebsite van de Vlaamse waterbeheerders. Je vindt er alle actuele waterstanden en overstromingsvoorspellingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.