Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Overstromingen / Overstromingsschade voorkomen (preventie)

Overstromingsschade voorkomen (preventie)

Bouwen in harmonie met je omgeving is belangrijk om wateroverlast te voorkomen. Het voorkomen en beperken van de schadelijke gevolgen van overstromingen vormt dan ook de belangrijkste pijler van het overstromingsrisicobeheer.
  1. Voor bestaande bebouwing kan je met bouwtechnische aanpassingen (bv. een muurtje rond een kelderverluchting) verhinderen dat er schade in het huis optreedt. Praktische tips om waterschade te voorkomen kan je terugvinden in onze brochure 'Individuele bescherming tegen overstroming'.
  2. Voor nog onbebouwde percelen in overstromingsgebied kunnen ruimtelijke planningsinstrumenten en overstromingsveilig bouwen ervoor zorgen dat er minder schade optreedt.
  3. De watertoets is het preventie-instrument bij uitstek. Vraag je een vergunning aan voor een nieuw plan of project, dan zal de overheid die de vergunning verleent eerst nagaan of er schade wordt berokkend aan het watersysteem en of er geen andere maatregelen nodig zijn om negatieve effecten te voorkomen. De watertoets kijkt na of je bouwproject of vergunningsaanvraag aan die aspecten voldoet én of er geen andere maatregelen nodig zijn om negatieve effecten te voorkomen.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. De VMM werkt volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid om overstromingen aan te pakken in Vlaanderen.

» Over VMM

Waterinfo.be is de portaalwebsite van de Vlaamse waterbeheerders. Je vindt er alle actuele waterstanden en overstromingsvoorspellingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.