Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Overstromingen / Contact overstromingen

Contact overstromingen

Waar kan je terecht met een vraag?
Titel Beschrijving
Advies watertoets Nieuwe plannen, programma's en vergunningen kunnen schade toebrengen aan het watersysteem. De overheid die de vergunning uitreikt, voert daarom eerst een onderzoek uit: de watertoets.
Milieuverontreiniging of -hinder Stel je een milieuverontreiniging vast? Hier vind je een overzicht van de bevoegde diensten.
Een andere vraag voor de VMM? Stel je vraag via het contactformulier of bel gratis 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.
Machtiging werken waterlopen Voor werken aan een waterloop van eerste categorie moet je een machtiging aanvragen.
Waterlopen Wie de waterloop in jouw buurt beheert, hangt af van de categorie. De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid