Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Contact grondwater

Contact grondwater

Vroeg je een omgevingsvergunning aan voor een activiteit die effect kan hebben op grondwater? Of wil je erkend worden als boorbedrijf. De VMM geeft advies bij de omgevingsvergunning en staat in voor de erkenning.

Adviesverlening omgevingsvergunningen

Een vraag voor advies over activiteiten die mogelijk effect hebben op grondwater (letter W in de indelingslijst bijlage 1 bij Vlarem II):

 

Vlaamse Milieumaatschappij
Afdeling Operationeel Waterbeheer
Dienst Grondwaterbeheer

Hoofdbestuur Koning Albert II-laan 20 bus 16
1000 Brussel
T 02 214 21 11
F 02 553 21 05
Vlaamse projecten

Ilse Van Eylen

Koning Albert II-laan 20 bus 16
1000 Brussel
T 02 214 21 11
F 02 553 21 05
Provincie Antwerpen
Johanna Demey
LAK Gent
Raymonde de Larochelaan 1
9051 Sint-Denijs-Westrem
T 09 221 80 86
grondwater.ant@vmm.be
Provincies Limburg en
Vlaams-Brabant

Petra Snellings
De Schiervellaan 7
3500 Hasselt
T 011 29 12 70
F 011 29 12 99
grondwater.lim@vmm.be
grondwater.vbr@vmm.be
Provincie Oost-Vlaanderen
Johan Lermytte
Raymonde de Larochelaan 1
9051 Sint-Denijs-Westrem
T 09 221 80 86
grondwater.ovl@vmm.be
Provincie West-Vlaanderen
Eveline Cloet
Liesbet Beddeleem
Zandvoordestraat 375
8400 Oostende
T 059 56 26 11
F 059 56 26 00
grondwater.wvl@vmm.be

 Erkenning als boorbedrijf

Vragen rond de erkenning als boorbedrijf en de wetgeving 

Ywan De Jonghe

T 02 214 21 12

Vragen rond het e-loket en de xml-rapportering

T 09 240 75 93

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid