Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ grondwater

FAQ grondwater

Vergunning, kwaliteit, kosten, toezicht en klachten,...

Moet ik mijn grondwaterput melden aan de VMM?

Iedereen die over een grondwaterput (eigen waterwinning) beschikt, is verplicht dit eenmalig te melden aan de VMM. Je moet dit schriftelijk doen, binnen de twee maanden na indienstneming van de grondwaterwinning. Wanneer de eigen waterwinning buiten dienst wordt gesteld, moet die ook gemeld worden binnen twee maanden na de stopzetting.

Meer info vind je op www.vmm.be/water/heffingen/eigen-waterwinning-aan-of-afmelden. Het meldingsformulier kun je daar downloaden.

Jaarlijks wordt je dan een heffing op de waterverontreiniging aangerekend door de VMM. Deze heffing wordt berekend op basis van het aantal gedomicilieerde personen op 1 januari van het heffingsjaar. De heffing heeft betrekking op het waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar.  Je betaalt in 2021 dus voor het waterverbruik in 2020.

Hoe kan ik melden dat ik naast grondwater ook een aansluiting op het openbare waternet heb?

Als je de overstap maakt van zuivere eigen waterwinner (dus enkel grondwater) naar een gemengde eigen waterwinning (dus grondwater en kraanwater) dan moet je dit melden aan de VMM.

Je gebruikt voor de melding het meldingsformulier.

 

 

Voor gemengde gebruikers (zowel kraanwater als grondwater) wordt een forfaitaire hoeveelheid water van 10 m3 per gedomicilieerde persoon per jaar aangerekend.

Voor spoelen van toiletten, besproeien van de tuin, kuisen, wasmachine, kun je echter beter regenwater gebruiken. Het is veel duurzamer om daar geen zuiver grondwater aan te verspillen. De voordelen van regenwatergebruik kan je lezen in de rubriek Regenwater.

Welke kosten betaal ik voor afvalwater als ik grondwater gebruik als particulier (gezin)?

Als je grondwater als particulier gebruikt (minder den 500 m³ water per jaar), word je beschouwd als kleinverbruiker. Gezinnen vallen onder deze categorie. Ook als kleinverbruiker betaal je kosten voor de afvoer en zuivering van het afvalwater afkomstig van je grondwaterverbruik. Dit geldt ook als je het grondwater enkel voor de tuin gebruikt.

Wie gebruik maakt van een eigen (grond)waterput, betaalt jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging (zuivering) aan de VMM. 

  • Voor wie enkel grondwater uit zijn eigen waterwinning gebruikt, wordt 30 m3 per gedomicilieerde persoon aangerekend.
  • Voor gemengde gebruikers (zowel kraanwater als grondwater) wordt een forfaitaire hoeveelheid water van 10 m3 per gedomicilieerde persoon per jaar aangerekend.

Een berekening voor jouw situatie kan je maken op www.vmm.be/water/heffingen/bereken-je-heffing/berekeningswizard.

Daarnaast wordt je ook een gemeentelijke saneringsvergoeding (afvoer) aangerekend. De gemeente beslist zelf over het tarief van deze saneringsvergoeding en legt dit vast in een contract met het waterbedrijf. Via ‘Bereken je waterfactuur’ kan je dit berekenen: www.vmm.be/data/bereken-je-waterfactuur.

Moet ik ook een heffing en vergoeding betalen bij gebruik van grondwater in mijn tuin?

Ook als je enkel gebruik maakt van het grondwater voor de tuin, moet je nog een heffing op de waterverontreiniging betalen (iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar heeft beschikt over een eigen waterwinning of water heeft geloosd ongeacht de herkomst van het water, is heffingsplichtig).

Of je een gemeentelijke saneringsvergoeding moet betalen, moet je navragen bij je waterbedrijf, die die kost aanrekent. Contacteer je waterbedrijf.

Voor besproeien van de tuin kun je echter beter regenwater gebruiken. Het is veel duurzamer om daar geen zuiver grondwater aan te verspillen. De voordelen van regenwatergebruik kun je lezen in de rubriek Regenwater.

Kan ik de kwaliteit van mijn putwater gratis laten controleren?

Als je het putwater gebruikt voor menselijke consumptie (drinken, koken en baden) en je niet kan aansluiten op het openbare waternet, heb je recht op een gratis controle per jaar.

Van zodra de analyseresultaten beschikbaar zijn, worden ze doorgestuurd naar het Departement Zorg, die ze samen met een gemotiveerd advies over de drinkbaarheid van het onderzochte grondwater naar je opstuurt.

Kom je niet in aanmerking voor een gratis controle? Dan kan je nog steeds bij je waterbedrijf terecht voor een analyse tegen betaling. Of je kan een ander erkend laboratorium contacteren voor de controle.

Hoe je dit het beste aanpakt, lees je in de richtlijnen voor eigen waterwinners.

Contacteer je waterbedrijf voor een putwatercontrole.

Moet ik mijn putwater jaarlijks laten controleren?

Gebruik je het water om te drinken, te koken, te douchen of te baden, dan sluit je beter aan op het openbare waternet. Op die manier ben je elke dag zeker van de kwaliteit van het water. Is dat niet mogelijk of gebruik je toch liever eigen water? Dan is een jaarlijkse analyse van het water sterk aan te raden.

Bij de opstart van de eigen waterwinning moet verplicht een volledige auditcontrole gebeuren, na 5 jaar moet je een beperkte analyse laten uitvoeren, en na de volgende 5 jaar opnieuw een uitgebreide analyse.

De resultaten moet je voorleggen aan de Vlaamse Milieumaatschappij en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, die advies geven over de kwaliteit.

Maar ook als uit de controle blijkt dat het putwater op dat moment drinkbaar is, kan je het water beter jaarlijks laten testen op een beperkt aantal parameters. Het kan steeds verontreinigd raken. Zelfs als het water helder is en lekker smaakt en ruikt, kan het vervuild zijn. Richtlijnen over hoe je dit het beste aanpakt, lees je op onze website: https://www.vmm.be/publicaties/kwaliteitscontrole-putwater-richtlijnen-voor-eigen-waterwinners.

Voor spoelen van toiletten, besproeien van de tuin, kuisen, wasmachine, volstaat dat het water geur- en kleurloos is. Je moet het dan niet laten testen. Je kan daarvoor echter beter regenwater gebruiken. Het is veel duurzamer om daar geen zuiver grondwater aan te verspillen. De voordelen van regenwatergebruik kan je lezen op https://www.vmm.be/water/regenwater/waarom-regenwater-afkoppelen.

Moet ik een verzegelde debietmeter plaatsen voor mijn grondwaterwinning? Wat als het zegel verbroken is?

Als je grondwater gebruikt als particulier (kleinverbruiker), moet je geen debietmeter plaatsen. Je verbruik wordt dan aangerekend met een forfait per persoon.

Ook bij draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken en grondwaterwinningen met een handpomp hoeven geen debietmeter.

Alle andere grondwaterwinningen moeten wel een verzegelde debietmeter hebben.

De verbreking van een zegel van de watermeter, moet je melden met een formulier. De contactgegevens voor de VMM-buitendienst in jouw regio vind je onderaan dit formulier. Eens het volledig ingevulde formulier in ons bezit, is dit een geldige melding.

Je wordt dan opgenomen in de planning en je meter zal door de VMM ter plaatse worden verzegeld.

Lees meer over de verzegeling van een debietmeter.

Kan ik een sociaal tarief aanvragen voor de heffing op de waterverontreiniging?

De voorwaarden en voorbeelden van de attesten die je kan gebruiken voor je aanvraag van het sociaal tarief vind je op onze website.

Het sociaal tarief wordt zoveel mogelijk automatisch toegepast.

Als dit nog niet automatisch is toegepast op je heffingsbiljet (met aanduiding percentage vrijstelling: 80,00) dan kan je dit aanvragen met het nodige attest.

Ik zuiver mijn afvalwater zelf in een IBA. Kan ik een vrijstelling voor de heffing krijgen?

De vrijstelling voor de heffing op de waterverontreiniging wordt zoveel als mogelijk automatisch toegepast. Kreeg je toch een heffingsbiljet? Dan kan je de vrijstelling aanvragen bij de milieudienst of dienst Omgeving van je gemeente. Zij controleren of je IBA-systeem voldoet aan de voorwaarden. Als dat het geval is, sturen ze je aanvraag verder door naar de juiste instantie. De volledige procedure kan je nalezen op https://www.vmm.be/water/heffingen/vraag-een-vrijstelling-aan/eigen-individuele-behandelingsinstallatie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.