Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Regenwater / Waarom regenwater afkoppelen?

Waarom regenwater afkoppelen?

Is het niet gek om proper regenwater eerst samen met afvalwater af te voeren om het dan opnieuw te zuiveren?

Je kan het regenwater beter afkoppelen van de riolering. Dat kan je doen door het regenwater apart af te voeren van het afvalwater. Je kan het hergebruiken of laten infiltreren in de bodem. In Vlaanderen hebben we namelijk geen overschot aan water, integendeel. Dat komt onder meer omdat we nu eenmaal met veel mensen op een kleine oppervlakte leven. Als we onze kinderen niet willen opzadelen met een watertekort, springen we dus  maar beter duurzaam om met ons water. 

Bespaar op je waterfactuur

Regenwater is te proper om zomaar weg te gieten. Je kan het immers perfect gebruiken voor je toiletspoeling, de tuin, de was en de kuis. Je verspilt dus niet langer kostbaar drinkwater en je bespaart zo tot de helft van je drinkwaterverbruik. En dat merk je aan je waterfactuur. Via de simulatie van jouw waterfactuur kan je inschatten wat het je jaarlijks kan opbrengen.

Aanvullen van de grondwatertafel

Grondwaterreserves zijn in Vlaanderen een belangrijke waterbron voor landbouw, industrie, huishoudens en drinkwaterproductie. Het is belangrijk dat we de grondwaterreserves in stand houden en de kans geven terug aan te vullen. We kunnen dat doen door het regenwater te laten infiltreren in de bodem. In veel gebieden in Vlaanderen leent de waterdoorlatende bodem zich daar perfect toe. En zo moet je ook geen extra buis aanleggen naar de regenwaterafvoer in je straat.

Hoe weet je of infiltratie mogelijk is in jouw regio? Op www.watertoets.be staat een kaartje waarop duidelijk aangegeven staat in welke regio’s de bodem infiltratie toelaat (infiltratiegevoelig is). Een zandbodem is bijvoorbeeld infiltratiegevoelig.

Daling van het overstromingsrisico

Bij zeer felle regenbuien, zoals bij een zomeronweer, dienen de gemengde riolen ook als buffer voor de grote hoeveelheid regenwater die in korte tijd naar beneden valt . Als de rioolbuizen door een teveel aan regenwater dan overlopen, stroomt er regen- én afvalwater op straat.

Hoe meer iedereen het regenwater op eigen terrein vasthoudt, des te kleiner de kans op dat soort overstromingen. Als er in een gescheiden stelsel, waarbij regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd, toch nog water op straat komt te staan, is dat bovendien geen afvalwater meer.

Minder afvalwater in de waterlopen

Een gescheiden rioolstelsel zorgt er voor dat bij hevige regenbuien minder afvalwater in de waterlopen terecht komt. Gemengde riolen durven bij felle regenbuien wel eens vollopen. Als dat gebeurt, loopt de riool op sommige plaatsen over. Door die overstorten, komt een mengsel van regenwater en ongezuiverd afvalwater in de waterlopen terecht. Hoe meer we het regenwater vasthouden, hoe minder snel zo’n overschot ongezuiverd in de waterloop terecht komt. Is het stelsel bovendien volledig gescheiden, dan komt er zelfs geen afvalwater meer in de waterloop terecht. Zolang er echter nog gemengde riolen liggen, zullen er overstorten blijven bestaan.

De VMM houdt deze overstorten nauwlettend in het oog en probeert de impact ervan te verminderen.

Efficiëntere zuivering

De zuivering van ons afvalwater verloopt efficiënter en energiezuiniger als er minder hemelwater mee vermengd is.

Het afvalwater dat ingezameld wordt via de riolering komt uiteindelijk terecht in een groot zuiveringsstation. Zuivering is een proces dat veel energie vergt. Wanneer bij regenweer een heel grote hoeveelheid sterk verdund afvalwater aankomt, vraagt het zuiveren hiervan meer energie en meer inspanning dan wanneer een kleinere hoeveelheid, maar minder verdund, afvalwater gezuiverd wordt... 

Hoe meer we het regenwater dus scheiden van ons afvalwater, hoe beter we ons afvalwater kunnen zuiveren.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.