Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Regenwater / Wanneer afkoppelen?

Wanneer afkoppelen?

Op termijn zal zowat iedereen zijn regenwater moeten afkoppelen. Daarom kun je daar best nu al rekening mee houden. Als je verbouwt of je tuin opnieuw aanlegt, bekijk dan hoe je beide waterstromen (afval- en regenwater) van elkaar kunt scheiden. Op die manier kan je later extra werk en kosten uitsparen én bouw je mee aan een beter leefmilieu.

Je ben nu al verplicht af te koppelen als:

  • de rioolbeheerder van je gemeente in jouw straat een gescheiden rioolstelsel aanlegt. Afhankelijk van de aard van de bebouwing gelden bepaalde regels:

    • Is het gebouw een open of halfopen bebouwing? Dan ben je verplicht om volledig af te koppelen, dat wil zeggen dat al het regenwater van je dakoppervlakken en verharde oppervlakken niet meer naar de afvalwaterafvoer mag gevoerd worden.
    • Is het gebouw een gesloten bebouwing? In dit geval moet je enkel het regenwater afkoppelen waarvoor je geen leidingen moet aanleggen onder of door je woning.

In hoofdstuk 1.7 van de code van goede praktijk vind je een uitgebreide beschrijving van hoe je in dat geval met regenwater op je perceel moet omgaan.  

  • je zware verbouwingen uitvoert of een verharding aanlegt. Bepaalde verbouwingen vallen onder de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. Als dat het geval is, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die normaal gezien ook in de bouwvergunning zullen worden opgenomen. Het scheiden van regen- en afvalwater en het plaatsen van een regenwaterput zijn daar enkele van.

    De Vlaamse Regering keurde op 10 februari een nieuwe aangescherpte hemelwaterverordening goed, ter vervanging van de regelgeving van 2013. De nieuwe hemelwaterverordening gaat voor particulieren in vanaf 2 oktober 2023. Omwille van de complexiteit van grotere bouwwerken volgt het openbaar domein in januari 2025.

  •  je een nieuwbouw realiseert. Ook dan is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van toepassing en zullen er verplichtingen worden opgelegd naar afkoppeling en hergebruik van regenwater.

Voor meer informatie over het rioleringsstelsel in jouw straat of de voorziene timing voor aanleg van riolering, neem je contact op met je gemeente of rioolbeheerder.

nieuwbouw, verhardingen en grondige verbouwingen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.