Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Regenwater / Waarheen met je regenwater?

Waarheen met je regenwater?

Als je je regenwater hebt afgekoppeld van je afvalwater, waar moet je er dan mee heen? In de wetgeving staat een duidelijke voorkeursvolgorde voor de behandeling van je regenwater. Deze maatregelen worden ook bronmaatregelen genoemd.

Stap 1. Hergebruik 

Regenwater opvangen en hergebruiken is eigenlijk vanzelfsprekend. Terwijl in grote delen van de wereld drinkbaar water een onbereikbare luxe is, spoelen we er hier ons toilet mee door. Dit is ethisch, maar ook economisch niet langer te verantwoorden, want drinkwater produceren is een dure aangelegenheid en bovendien hebben we in Vlaanderen geen overschot aan water.

Regenwater gebruiken kan voor alle toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit nodig is. Om het toilet door te spoelen, voor de wasmachine, in de tuin, om te poetsen,... Als je voor deze toepassingen regenwater gebruikt, verbruik je al gauw 50% minder drinkwater.

regenwaterdrinkwater
toilet doorspoelen
drinken
poetsen koffie zetten
wasmachine koken
tuin besproeien afwassen
auto wassen handen wassen
... douchen / in bad gaan

Om regenwater te gebruiken voor je toilet of wasmachine, heb je een speciale installatie nodig. Het regenwater mag nergens in contact komen met je drinkwater, zodat je het drinkwaternet niet vervuilt. Alle leidingen moeten gescheiden zijn. Is je regenwater op, kies dan voor een veilige methode om het bij te vullen.

Ben je verplicht om een regenwaterput te plaatsen, dan zal die vaak ook een bepaald minimumvolume moeten hebben. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening legt hier een aantal regels op. In de omgevingsvergunning zal vermeld staan wat de minimale en/of maximale inhoud van de regenwaterput moet zijn.

Als je over een septische put beschikt die bij aanleg van riolering kortgesloten moet worden, is het mogelijk om deze put een tweede leven te geven als regenwaterput. Dit natuurlijk op voorwaarde dat de put nog in goede staat verkeert en een grondige spoelbeurt krijgt. Let wel, voor het reinigen van een septische put kun je beter een gespecialiseerde firma inschakelen. Want werken in een besloten ruimte houdt dodelijke risico's in voor jezelf en de persoon die jou probeert te redden!

Meer informatie over de regenwaterinstallatie vind je in de rubriek Bouwen.

Stap 2. Infiltratie

Regenwater laten infiltreren betekent dat je het regenwater op een of andere manier de kans geeft terug in de grond te dringen. Het is eigenlijk niet meer dan het herstellen van een verstoord natuurlijk patroon. Regen dringt gewoon in de bodem waarop het valt, en vult op die manier de grondwatervoorraden opnieuw aan. In het volgebouwde Vlaanderen krijgt het regenwater hier steeds minder de kans toe. Regenwater laten infiltreren kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van onze grondwatervoorraden en het tegengaan van de verdroging. 

Overweeg zeker infiltratie als je woning in infiltratiegevoelig gebied ligt. Dat wil zeggen dat het type bodem infiltratie mogelijk maakt. Je kan dit op eenvoudige wijze nagaan op de watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden. Bovendien kan je met infiltratie vermijden dat je een extra buis moet aanleggen tot aan de straat, wat heel wat kosten kan uitsparen.

Infiltreren kan op heel veel verschillende manieren, de eenvoudigste is wellicht het regenwater gewoon laten weglopen in je tuin. Verschillende manieren om te infiltreren vind in de rubriek Bouwen.
Als je door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening verplicht wordt een regenwaterput te plaatsen, ben je ook verplicht de overloop van die regenwaterput te infiltreren.

Lees meer over infiltratierichtlijnen en -modellering

 

 

Stap 3. Buffering

Als je regenwater gaat bufferen, zorg je ervoor dat bij grote regenbuien het water even opgespaard wordt, om het nadien vertraagd af te voeren. Op die manier ontlast je het rioolstelsel op een cruciaal moment en verhinder je mee dat lager gelegen gebieden onder water komen te staan. Om van buffering te spreken is het wel belangrijk dat de buffervoorziening nog capaciteit heeft op het moment van de regenbui. Een regenwaterput is daarom een slecht voorbeeld van buffering omdat deze meestal al grotendeels gevuld is met water. Veel buffercapaciteit blijft er dan niet over.

Een lager gelegen deel van de tuin kan de perfecte mix van buffering en infiltratie vormen. Het regenwater kan hier tijdelijk opgevangen worden om nadien gestaag te infiltreren.

Stap 4. Aansluiting op straat

De mogelijkheden die hierboven beschreven worden helpen ons milieu een eind vooruit. Maar op heel kleine percelen is het niet altijd mogelijk om het regenwater ter plaatse te houden. Een laatste optie is dan aansluiten op de riolering in de straat. Dat kan een gescheiden riolering zijn, waar je dan aansluit op de regenwaterafvoer. Maar het kan ook nog een gemengd stelsel zijn, waar je dan aansluit op de gemengde leiding, in afwachting van de aanleg van een gescheiden rioolstelsel.

Bij een gescheiden rioleringsstelsel zal het regenwater vaak afgevoerd worden naar een gracht, waterloop of oppervlaktewater.    

Voor alle praktische info over de aansluiting op de riolering in jouw straat, neem je contact op met je gemeente of rioolbeheerder.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.