Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Vraag een (gedeeltelijke) vrijstelling aan / Sociaal tarief

Sociaal tarief

Onder bepaalde voorwaarden kan je een sociaal tarief van de heffing op de waterverontreiniging krijgen. Je betaalt dan slechts 20% van de heffing.

Wie komt in aanmerking?

Je kan in aanmerking komen voor het sociaal tarief, als je op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot een van de volgende categorieën:

Wat zijn de voorwaarden?

Je voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

 • het heffingsbiljet staat op jouw naam of op naam van een gezinslid gedomicilieerd op hetzelfde adres;
 • de heffing slaat enkel op het waterverbruik van het gezin waartoe je behoort;
 • op 1 januari had je zelf of een gezinslid dat gedomicilieerd is op hetzelfde adres, recht op een van de tegemoetkomingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling;
 • de plaats van het waterverbruik is jouw wettelijke domicilie (gegevens Rijksregister).

Worden niet beschouwd als leden van eenzelfde gezin:

 • personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling;
 • personen die in gemeenschappen gericht op de verwezenlijking van religieuze en/of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen.

Gaat je factuur over het waterverbruik van meer dan één gezin? Dan kom je niet in aanmerking voor dit sociaal tarief, maar kan je wel een compensatie aanvragen. De compensatie kan ook gelden voor bepaalde landbouwers (bijv. in bijberoep) en bepaalde grootverbruikers (bijv. woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen).

Hoe aanvragen?

Automatisch

In de meeste gevallen is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) automatisch op de hoogte van je situatie. De VMM stuurt je dan een heffingsbiljet met een sociaal tarief (20% van de heffing) toe.

Bekijk het voorbeeld.

Schriftelijke aanvraag

Kom je in aanmerking voor het sociaal tarief of de compensatie, en werd die niet correct toegepast? Dan moet je een schriftelijke aanvraag indienen.

Personen die het sociaal tarief niet automatisch aangerekend krijgen, ontvangen van de bevoegde instantie een attest of brief. Daarmee kunnen ze het sociaal tarief aanvragen.
Klik op onderstaande linken om voorbeelden te zien van:

De aanvraag voor het sociaal tarief dien je in binnen de 3 maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd. Bij je aanvraag voeg je toe:

 • een kopie van het heffingsbiljet;
 • het juiste attest of brief.

Als je het sociaal tarief hebt aangevraagd, moet je de heffing nog niet betalen. Je kan wachten tot je een beslissing ontvangt.

Voorbeelden

 • een gezin met 3 personen heeft een eigen waterwinning en heeft ook een kraanwateraansluiting. De vader beschikt over het vereiste attest om een sociale vrijstelling te krijgen.

Dit gezin krijgt een heffing als kleinverbruiker (rioollozer) op naam van de vader.
De heffing wordt berekend op basis van 10 m³ waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het gezin ook een kraanwateraansluiting heeft.
80% van het heffingsbedrag wordt vrijgesteld. Het gezin betaalt slechts 20% van de heffing.
Het gezin betaalt aan het waterbedrijf voor de hoeveelheid kraanwater dat het afneemt. Er kan een sociaal tarief aangevraagd worden bij het waterbedrijf.

 • een gezin met 3 personen heeft een eigen waterwinning en geen kraanwateraansluiting. De zoon van dit gezin heeft een handicap en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming.

Dit gezin krijgt een heffing als kleinverbruiker (rioollozer) op naam van de vader. De zoon beschikt over het vereiste attest om een sociale vrijstelling te krijgen.
De heffing wordt berekend op basis van 30 m³ waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het gezin enkel een eigen waterwinning heeft.
80% van het heffingsbedrag wordt vrijgesteld. Het gezin betaalt slechts 20% van de heffing.

Compensatie

Kan je niet genieten van het sociaal tarief (je voldoet niet aan alle voorwaarden) of gaat je factuur over meer dan één gezin? Dan kan je als persoon misschien in aanmerking komen voor een compensatie van de heffing op de waterverontreiniging.  Ook bepaalde landbouwers (bijv. in bijberoep) of bepaalde grootverbruikers (bijv. woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen) kunnen in aanmerking komen.

Wie komt in aanmerking?

 1. Jij of een gezinslid behoorde op 1 januari tot een van de volgende categorieën:
 2. Je verbruikt het water op je wettelijk adres (domicilie).
 3. Je bent huurder of bewoner van een eengezinswoning en ontvangt zelf geen heffingsbiljet. De heffing staat op naam van de heffingsplichtige (eigenaar, syndicus van het gebouw …), aan wie je de kosten voor water betaalt.

OF

Je woont in een woning met meerdere gezinnen (bijvoorbeeld flatgebouw). De woning heeft één watermeter voor meerdere gezinnen. Op het heffingsbiljet staat het totale waterverbruik van de woning.

Wat zijn de voorwaarden?

De VMM kent enkel compensaties toe voor klein- of grootverbruikers die geen kraanwater afnemen van een waterbedrijf.

Wanneer je een kraanwateraansluiting hebt, dien je de aanvraag voor compensatie in bij je waterbedrijf.

Enkel wanneer je een eigen waterwinning gebruikt, moet je de aanvraag naar de VMM sturen. In dat geval dien je de aanvraag schriftelijk in binnen de 12 maanden, te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd.

De aanvraag verschilt naargelang het een heffing voor een kleinverbruiker of voor een grootverbruiker is.

Per gezin kan jaarlijks slechts één compensatie verleend worden. Die wordt uitbetaald aan de referentiepersoon van het gezin.

Hoe aanvragen?

Aanvraag voor de heffing van kleinverbruikers

Bij de aanvraag voeg je toe:

 • het juiste attest;
 • een kopie van het heffingsbiljet (of vermeld je dossiernummer op het attest/in je brief of mail).
Aanvraag voor de heffing van grootverbruikers (rusthuizen, instellingen,...)

De compensatieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een begeleidende brief per dossiernummer (vb. GE-12345678), waarin je:
  • de reden van de compensatie (bv. gewaarborgd inkomen voor bejaarden) opgeeft;
  • zegt voor welke personen de compensatie wordt aangevraagd;
  • aangeeft hoe de terugbetaling moet gebeuren (zie punt 4).
 2. Een kopie van het heffingsbiljet;
 3. De bundel attesten van de personen waarvoor de compensatie wordt aangevraagd. De datum op de attesten moet overeenkomen met het heffingsjaar van het heffingsbiljet. Als dat niet zo is, kan de VMM geen compensatie verlenen. Stuur alle attesten in één keer op naar de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst;
 4. De manier van terugbetaling, ofwel:
  • op het rekeningnummer van de compensatiegerechtigde (rekeningnummer compensatiegerechtigde vermelden in begeleidende brief);
  • op het rekeningnummer van de instelling als per compensatiegerechtigde een geschreven volmacht wordt overgemaakt met daarbij een kopie van de identiteitskaart van de compensatiegerechtigde (rekeningnummer instelling vermelden in begeleidende brief). Als de compensatiegerechtigde een voogd, een lastendrager of een bewindvoerder heeft, kan de volmacht ondertekend worden door die personen mits een bewijs wordt opgestuurd waaruit blijkt dat de persoon als voogd, lastendrager of bewindvoerder optreedt voor de compensatiegerechtigde;
  • per circulaire cheque op naam van de compensatiegerechtigde als de voorgaande manieren van terugbetaling niet mogelijk zijn.

Voorbeelden

 • in een appartementsgebouw wonen 3 gezinnen met in totaal 12 gedomicilieerde personen;

Het appartementsgebouw gebruikt water van een eigen waterwinning en heeft een kraanwateraansluiting. Een van de 3 gezinnen bestaat uit 5 personen. De vader in dit gezin beschikt over het vereiste attest om een compensatie te krijgen. De heffing kleinverbruiker (rioollozer) wordt gericht aan de verhuurder van de appartementswoning.

De heffing wordt berekend op basis van 10 m³ waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het appartementsgebouw ook een kraanwateraansluiting heeft.

De compensatie die aan het betreffende gezin wordt toegekend, bedraagt:

P = M x T x Q x 0,025 x 0,80
P = 5 x 53,47 x 10 x 0,025 x 0,80
P = 53,47 euro

 • in een appartementsgebouw wonen 2 gezinnen met in totaal 5 gedomicilieerde personen;

Het appartementsgebouw gebruikt water van een eigen waterwinning en heeft geen kraanwateraansluiting. Een van de 2 gezinnen bestaat uit 3 personen. De dochter in dit gezin beschikt over het vereiste attest om een compensatie te krijgen. De heffing kleinverbruiker (rioollozer) wordt gericht aan de verhuurder van de appartementswoning.

De heffing wordt berekend op basis van 30 m³ waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het appartementsgebouw enkel een eigen waterwinning heeft.

De compensatie die aan het betreffende gezin wordt toegekend, bedraagt:

P = M x T x Q x 0,025 x 0,80
P = 3 x 53,47 x 30 x 0,025 x 0,80
P = 96,25 euro 

 • in een rusthuis verblijven 95 personen. 40 onder hen komen in aanmerking voor een vrijstelling/compensatie (specifiek voor rusthuizen, instellingen,...).

De heffing grootverbruiker (rioollozer) bedraagt op basis van de forfaitaire berekening 3.000 euro.

De compensatie die aan elke gerechtigde wordt toegekend, bedraagt:

P = M x T x Q x 0,025 x 0.80
P = 1 x 53,47 x 30 x 0,025 x 0.80
P = 32,08 euro per gerechtigde.

·         De VMM kan je dan de volgende vier jaar automatisch vrijstelling verlenen. 

 

De VMM staat in voor het inkohieren, innen en invorderen van de afvalwater- en grondwaterheffing.

» Over VMM

Infosessie aangifteloket 2024

Wat is er veranderd in het digitale aangifteloket? 

We zetten alle wijzigingen even voor jou op een rijtje:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.