Vlaanderen.be vmm.be
U bent hier: Home / Water / Heffingen

Heffingen

Iedereen in Vlaanderen die water afneemt van een openbare drinkwatermaatschappij, water verbruikt via een eigen waterwinning of water loost, is heffingsplichtig.
 Titel   Type 
Heffingen Voorpagina
Contact heffingen Verzameling
Wetgeving heffingen Verzameling
Meetresultaten heffingen Verzameling
Bereken je heffing Map
Doe je aangifte Map
Eigen waterwinning aan- of afmelden Pagina
Vraag een vrijstelling aan Map
Hoe betalen? Pagina
Debietmeters Pagina
Irrigatie Map
Bemonstering afvalwater Pagina
Bronbemalingen Pagina
Niet akkoord met je heffing? Pagina
Heffingen Afbeelding
Formulier melding bemonstering afvalwater Bestand
Formulier melding bemonstering opgenomen oppervlaktewater Bestand
Formulier melding bemonsteringscampagne Bestand
Beslissingsboom grondwater bronbemaling Afbeelding
Melding verbreking verzegeling watermeter Bestand
Voorbeeldattest van de burgemeester Bestand
Voorbeeldattest gewaarborgd inkomen Bestand
Voorbeeldattest inkomstengarantie Bestand
Attest OCMW Bestand
Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Bestand
Melding buitengebruikstelling waterwinning Bestand
Voorbeeld van een aangifte Bestand
Samenvatting methodiek berekening omzettingscoëfficiënten Bestand
Handleiding bij het aanvullen grondwatergegevens Bestand
Identificatiegegevens grondwaterputten Bestand
Overzicht wetswijzigingen heffing waterverontreiniging Bestand
Overzicht wetswijzigingen heffing grondwaterwinning Bestand
Overzicht wetswijzigingen drinkwaterdecreet Bestand
Laag- en gebiedsfactoren Bestand
Aan- of afmelden waterwinning kleingebruik Bestand
Contact West-Vlaanderen Bestand
Contact Oost-Vlaanderen Bestand
Contact Antwerpen Bestand
Contact Vlaams-Brabant Bestand
Contact Limburg Bestand
Melding bemonstering Bestand
Melding meet- en bemonsteringsgegevens geloosd afvalwater Bestand
Melding meet- en bemonsteringsgegevens opgenomen water Bestand
Melding ingebruikname eigen waterwinning Bestand
Attest IBA specimen Bestand
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid