Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Bemaling / Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu

Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu

Uitgave 20-10-2021Bij een bemaling wordt de grondwaterstand tijdelijk of permanent verlaagd. Maar hoe voorkom je schade aan de omgeving?

Deze studie beperkt zich in hoofdzaak tot de milieutechnische aspecten van bemalingen en geeft een consequent en duidelijk kader om een ‘best practice’- bemalingsconcept af te leiden. De uiteindelijke richtlijnen werden in samenspraak met de betrokken sectoren opgesteld. 

In 2021 werden de richtlijnen aangevuld met een specifieke bijlage in het kader van lijnbemalingen en werden enkele correcties aangebracht in de bijlage 6.7 rond wettelijke randvoorwaarden.


Hulp bij het voorbereiden van de bemalingsnota

Bij de richtlijnen horen ook twee rekeninstrumenten voor eenvoudige bemalingen. Deze helpen je bij de onderbouwing van een bemalingsnota.

Met deze rekeninstrumenten kan je de grootte van de bemaling, verlagingen in de omgeving en de verplaatsing van een verontreiniging berekenen.

Bouwputbemaling

Download het rekeninstrument »

Meer weten? 
Lijnbemaling
Download het rekeninstrument (v1.1 - update 2022) »
Meer weten?

Handleiding bij het rekeninstrument

Bekijk hier een tutorialfilmpje 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.