Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Bemaling / Debietmeter verplicht

Debietmeter verplicht

Elke bemaling moet voorzien zijn van één of meerdere debietmeters. Daarbij is een juiste opstelling cruciaal om de bemaling correct te meten.

De code van goede praktijk (CVGP) voor installatie, onderhoud en controle van meetinrichtingen voor opgepompt grondwater is hiervoor de leidraad.

Download de code van goede praktijk.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
  • aandacht voor oxidatie en biologische ontwikkelingen in het water;
  • ontluchting (zie fig. 13-15 op pagina 26);
  • meetbereik (hoge opstartdebieten, lagere eens de gewenste verlaging bereikt);
  • aparte debietmeters om totaal opgepompte, het geretourneerde en het nuttig gebruikte bemalingswater te kunnen meten;
  • zorg dat de leiding na de debietmeter omhoog gaat (zie fig. 6-8 op pagina 22 van de CVGP) om verstoring van de meting door lucht (leiding slechts deels gevuld) te beperken.

Figuur 8 uit code van goede praktijk meetinrichtingen voor opgepompt grondwaterFiguur 8: correcte installatie op laagste punt (links); foutieve installatie op hoogste punt (boven) en voor open uitlaat (rechts) (Vito, 2019, Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van meetinrichtingen voor opgepompt grondwater)

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.