Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Bemaling / Stap 4: Lozen in riool

Stap 4: Lozen in riool

Pas als laatste optie mag bemalingswater in de openbare riolering geloosd worden. Voor de lozing geldt een bijkomende procedure en mogelijke kosten.

Bemalingswater mag enkel op riolering geloosd worden als er met een leiding van maximaal 200 meter vanaf de bemalingspomp, geen oppervlaktewater of kunstmatige afvoer voor hemelwater (RWA) kan bereikt worden via openbaar domein.

In uitzonderlijke gevallen (bv. bij grote hoogteverschillen of kruising van een tram of treinspoor) kan hiervan afgeweken worden, maar dan moet dit expliciet in de omgevingsvergunning vermeld worden. Via het themaloket bemalingen kan de aanwezigheid van een oppervlaktewater of een RWA nagegaan worden.

Zuiveren en lozen van verontreinigd bemalingswater

Dezelfde vergunningsrubriek als in stap 3 is vereist voor het lozen in riolering.

Toelating Aquafin

Wil je bemalingswater met een debiet van meer dan 10 m³/uur  in een gemengde riolering of een droogweerafvoer lozen? Dan moet je een toelating vragen aan Aquafin.

Aquafin onderzoekt elke bemalingsaanvraag om in te schatten wat de gevolgen van de lozing kunnen zijn op het rioleringsstelsel en op de performantie van het zuiveringsproces.  De lozing van bemalingswater zal leiden tot verdunning van het afvalwater, wat zeer nadelig kan zijn voor de werking van de zuiveringsinstallaties. Daarnaast kan het er ook voor zorgen dat overstorten vaker in werking treden. Op basis van je aanvraag beslist Aquafin of er kan geloosd worden in de openbare riolering. Samen met de toestemming ontvang je dan een contractvoorstel dat de voorwaarden en kosten bevat voor lozing in de openbare riolering.

Heffing op het lozen van bemalingswater in de openbare riolering

Daarnaast kan er ook nog een heffing van toepassing zijn op het geloosde bemalingswater in de openbare riolering. Meer over de heffing.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.