Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Bemaling / Stap 4: Lozen in riool

Stap 4: Lozen in riool

Pas als laatste optie mag bemalingswater in de openbare riolering geloosd worden. Voor de lozing geldt een bijkomende procedure en mogelijke kosten.

Gescheiden riolering: lozing in de regenwaterafvoer (RWA)

Als er een gescheiden rioleringsstelsel in de buurt van de bouwwerf aanwezig is, kan het bemalingswater geloosd worden in de regenwaterafvoer.

Lozing in gemengde riolering

Wil je bemalingswater met een debiet van meer dan 10 m³/uur mag lozen in een gemengde riolering lozen? Dan moet je een toelating vragen aan Aquafin.

Aquafin onderzoekt elke bemalingsaanvraag om in te schatten wat de gevolgen van de lozing kunnen zijn op het rioleringsstelsel en op het zuiveringsproces.  De lozing van bemalingswater zal leiden tot verdunning van het afvalwater, wat zeer nadelig kan zijn voor de werking van de zuiveringsinstallaties. Daarnaast kan het er ook voor zorgen dat overstorten vaker in werking treden. Op basis van je aanvraag beslist Aquafin of er kan geloosd worden in de openbare riolering. Samen met de toestemming ontvang je dan een contractvoorstel dat de voorwaarden en kosten bevat voor lozing in de openbare riolering.

Daarnaast kan er ook nog een heffing van toepassing zijn op het geloosde bemalingswater. Meer over de heffing.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.