Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen

Beheer waterlopen

De VMM kiest voor haar waterlopen een integrale aanpak waarbij het beperken van het risico op overstromingsschade en het realiseren van een goede ecologische toestand centraal staan. Bij het beheer is een goede afstemming met de omliggende gebieden (wonen, landbouw, natuur,…) cruciaal. Waar mogelijk versterken we de belevingswaarde en de landschappelijke waarde van de waterloop en zijn omgeving.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid