Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Wetgeving beheer waterlopen

Wetgeving beheer waterlopen

Alle wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Wet onbevaarbare waterlopen - Verzameldecreet 2019 Het Verzameldecreet 2019 voorziet enkele aanpassingen van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.
Decreet Integraal Waterbeleid Juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen
Aalverordening ((EG) nr. 1100/2007) Europese maatregelen voor het herstel van het bestand van de Europese aal.
Habitatrichtlijn (92/43/EEG) Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.
Beneluxbeschikking vismigratie (M (2009) 1) Het doel van de Benelux-beschikking is het herstellen van de vrije vismigratie in de ecologisch belangrijke waterlopen in de Benelux.
Europese kaderrichtlijn Water Waterkwaliteit, oppervlaktewater, grondwater, maatregelenprogramma, milieukwaliteitsnormen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.