Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Wetgeving / Beneluxbeschikking vismigratie (M (2009) 1)

Beneluxbeschikking vismigratie (M (2009) 1)

Het doel van de Benelux-beschikking is het herstellen van de vrije vismigratie in de ecologisch belangrijke waterlopen in de Benelux.

De ministers van de Benelux Economische Unie keurden de Beneluxbeschikking vismigratie (M (2009) 1) goed. De vorige Benelux-beschikking van 1996 (M (96) 5) stelde dat de verdragspartijen een programma moesten opstellen en uitvoeren om vóór 1 januari 2010 vrije vismigratie in de Benelux-stroomgebieden mogelijk te maken. Ondanks de vele geleverde inspanningen bleek deze vooropgestelde timing te ambitieus.

Het doel van de Benelux-beschikking (M 2009) 1) is nog steeds het herstellen van de vrije vismigratie in de ecologisch belangrijke waterlopen in de Benelux. Extra aandacht gaat naar:

  • Europees beschermde soorten (link kaderrichtlijn Water, Habitatrichtlijn en Aalverordening);
  • grensoverschrijdende projecten;
  • het aanleggen van vispasseerbare constructies;
  • het wegnemen van hindernissen als gevolg van infrastructuurwerken.

Voor het toepassen van de Benelux-beschikking in Vlaanderen is een prioriteitenkaart opgesteld.

De vooropgestelde termijn voor het aanpakken van de knelpunten (verschillende deadlines in 2015, 2021 en 2027) is afgestemd op de Europese kaderrichtlijn Water.

Titel: Beneluxbeschikking vismigratie (M (2009) 1)

Publicatie: 16 juni 2009

Download de Beneluxbeschikking vismigratie

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.