Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Aalverordening ((EG) nr. 1100/2007)

Aalverordening ((EG) nr. 1100/2007)

Europese maatregelen voor het herstel van het bestand van de Europese aal.

De Aalverordening v bepaalt dat de Europese lidstaten beheersmaatregelen moeten nemen voor het herstel van het bestand van Europese aal. Deze maatregelen moeten afgestemd zijn op de plaatselijke situatie. Hieronder vallen ook maatregelen voor het herstel van de migratie van de aal of de paling.

Titel: Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal /* COM/2012/0413 final - 2012/0201 (COD)

Publicatie: 18 september 2007

Download Aalverordening ((EG) nr. 1100/2007)

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.