Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Besluit Vlaamse Regering en aanduiding prioritaire gebieden peilbeheer

Besluit Vlaamse Regering en aanduiding prioritaire gebieden peilbeheer

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed over peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten. Het instrument voorziet in een procedure om peilafspraken uit te werken en ze juridisch te verankeren.

Besluit Vlaamse Regering

Dit besluit voert het instrument peilbeheer in. Het doel van dit instrument is om via een onderbouwd en juridisch verankerd peilbeheer verdroging aan te pakken, het water zoveel als mogelijk vast te houden, wateroverlast tegen te gaan en dit rekening houdende met de noden vanuit het landgebruik in het betreffende gebied. Het besluit wordt opgemaakt in uitvoering van het stroomgebiedbeheerplan, de Blue Deal en het Vlaams klimaatadaptatieplan.

Download:

Aanduiding prioritaire gebieden

Dit besluit duidt 26 prioritaire gebieden aan. Voor elk van deze gebieden moet(en) de bevoegde waterbeheerder(s) binnen de twee jaar een ontwerp van peilbesluit opgemaakt worden en voorgelegd worden aan de bevoegde minister.

Download:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.