Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Vuilvangen

Vuilvangen

Veel waterlopen kampen met drijvend zwerfvuil. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en voor de aanwezige fauna en flora. Daarom plaatsen we in sommige waterlopen vuilvangen. Om je een idee te geven: 2 vuilvangen op de Jeker in Tongeren hielden op één jaar tijd meer dan 18.000 kg afval tegen.

Hoe werkt een vuilvang?

Een vuilvang is een drijvende barrière die op het wateroppervlak drijft. De vuilvang houdt drijvend vuil, vooral zwerfvuil zoals blikjes en verpakkingsmateriaal, tegen. Op geregelde tijdstippen wordt de vuilvang leeggemaakt. Al het vuil wordt vervolgens geïnventariseerd om na te gaan wat de oorsprong ervan is, zodat de gemeentebesturen stroomopwaarts daarmee rekening kunnen houden in hun zwerfvuilbeleid. 

Vuilvang

Waarom een vuilvang?

De waterlopen in Vlaanderen bevatten erg veel zwerfvuil. Dit tast de kwaliteit van het water aan. Waterlopen met een goede waterkwaliteit zijn belangrijk om meerdere redenen. Ze zorgen voor een duurzame drinkwatervoorziening en worden gebruikt in de landbouw en industrie. Gezonde waterlopen herbergen een rijke biodiversiteit aan vogels, vissen en andere fauna en flora. 

Dankzij vuilvangen belanden er ook minder microplastics in de waterloop. Microplastics zijn wijdverspreid in waterlopen en ontstaan doordat grotere plastics verweren en afbreken. Vervolgens nemen waterorganismen deze op wat de waterkwaliteit aantast.

Vuilvang

Alleen vuilvangen onvoldoende

Vuilvangen houden alleen vuil tegen dat aan de oppervlakte drijft en groot genoeg is om door de barrière tegengehouden te worden. Kleinere partikels zweven onder de barrière door en zwaar afval, belandt op de bodem. Het grootste zware afval (tot fietsen, winkelkarren en nadarhekkens toe)  wordt manueel uit het water gehaald.

Een brongerichte aanpak van afval en zwerfvuil is dus noodzakelijk om het vuil in onze waterlopen te verminderen.

Fietsen uit waterlopen halen

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.