Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Meetresultaten beheer waterlopen

Meetresultaten beheer waterlopen

Een overzicht van alle meetgegevens voor thema beheer waterlopen.
Titel Beschrijving
Databank vismigratie Op het geoloket vismigratie kan je knelpunten of gerealiseerde visdoorgangen opzoeken.
Geoloket stroomgebiedbeheerplannen De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water, de Overstromingsrichtlijn en het daaruit voortvloeiende decreet integraal waterbeleid.
Geoloket waterkwaliteit Alle gegevens van de meetnetten voor oppervlaktewater, afvalwater, overstorten en waterbodem.
Vlaamse Hydrografische Atlas De VHA beschrijft de toestand van de waterlopen en de wijze waarop ze beheerd worden.
Waterstanden en overstromingsvoorspeller Waterinfo.be toont alle waterstanden en overstromingsvoorspellingen van de Vlaamse waterbeheerders. De website biedt je ook informatie over neerslag en droogte, getijden en risicokaarten voor overstromingen.
Watertoets, overstromingskaarten en signaalgebieden Bij de uitvoering van de watertoets wordt nagegaan of het perceel in een overstromingsgevoelig gebied ligt.
WEISS - Water Emissions Inventory Support System Het WEISS geoloket toont de bijdrage van verschillende bronnen aan de waterverontreiniging.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid