Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Geoloket stroomgebiedbeheerplannen

Geoloket stroomgebiedbeheerplannen

De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water, de Overstromingsrichtlijn en het daaruit voortvloeiende decreet integraal waterbeleid.

Op het geoloket stroomgebiedbeheerplannen vind je de beschikbare informatie over oppervlaktewater en grondwater. Ook de ligging van de geplande acties, de toestandsbeoordeling van de waterlichamen en de beschermde gebieden kan je hier raadplegen.

Ga naar het geoloket stroomgebiedbeheerplannen

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid