Vlaanderen.be www.vmm.be

Rapporteringsomgeving waterkwaliteit in ontwikkeling

De VMM werkt momenteel aan een grondige update van haar rapporteringsomgeving voor waterkwaliteit. Daardoor kunnen we tijdelijk geen actuele cijfers voor 2024 ontsluiten. Vanaf 2 april zijn alle gegevens opnieuw beschikbaar.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Geoloket waterkwaliteit

Geoloket waterkwaliteit

Alle gegevens van de meetnetten voor oppervlaktewater, afvalwater, overstorten en waterbodem.

Via het geoloket waterkwaliteit kan je de waterkwaliteitsdatabank van de VMM raadplegen. Deze databank wordt voortdurend geactualiseerd. Zodra de analyseresultaten beschikbaar zijn, worden ze toegevoegd aan de databank.

Ga naar het geoloket waterkwaliteit

Daarnaast zijn er ook 2 databankrapporten met alle PFAS-metingen beschikbaar:

Welke waterkwaliteitsgegevens kan je raadplegen?

Het geoloket biedt je de analyseresultaten van vier verschillende meetnetten aan:
 • oppervlaktewater: fysico-chemie, BBI/MMIF, PIO, mestactieplan, bacteriologie, fytobenthos, fytoplankton
 • afvalwater: bedrijven, waterzuiveringsinstallaties, parameters
 • overstorten
 • waterbodem

Hoe vind je de juiste resultaten?

Stap 1 Zoom in op de gewenste locatie

 • Zoek naar een specifieke waterloop of meetpunt;
 • of duid de gemeente, straat en huisnummer aan.

Stap 2 Kies het gewenste meetnet

 • In de rechterkolom kies je het meetnet waarvan je de resultaten op kaart wilt zien.
 • Samen met de meetnetten die je activeert, wordt ook de legende (tweede tabblad rechterkolom) actief.

Stap 3 Kies het gewenste meetpunt

 • Zoom eventueel verder in naar het gewenste meetpunt.
 • Klik op een meetpunt om de detailinformatie op te vragen.
 • Als er meerdere meetnetten zijn die gegevens hebben voor dit punt, worden die ook aangeboden.

Stap 4 Selecteer de analyseresultaten

 • Klik door op de link naar de analyseresultaten die je wil raadplegen
 • Afhankelijk van het meetnet en meetpunt zal je nog een selectie kunnen maken welke jaren en/of parameterpakketten je kunt raadplegen.
 • Een dataset met meerdere jaren kan je selecteren door de gewenste jaren via CTRL of SHIFT aan te duiden.

Stap 5: de meetresultaten

 • Het rapport toont je de relevante meetgegevens voor het geselecteerde meetnet, meetpunt en periode. Relevante meetgegevens zijn gegevens die gebruikt worden in onder meer de VMM-rapporten, stroomgebiedbeheerplannen of internationale rapporteringen. Meetresultaten van specifiek onderzoek of uitzonderlijke omstandigheden kan je niet via het geoloket oproepen, maar kan je wel opvragen via .
 • Het rapport kan je opslaan in PDF, Excel, CSV,… via de navigatietoetsen links bovenaan het scherm waarop je de gegevens te zien krijgt.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.